BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batóg Barbara, Batóg Jacek
Tytuł
Ocena zmian zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem analizy shift-share
Application of Shift-Share Analysis to the Evaluation of Employment Changes in the European Union
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 9-25, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowy rynek pracy, Dynamika zatrudnienia, Struktura zatrudnienia, Analiza ekonomiczna, Analiza przesunięć udziałów
International labour market, Employment dynamics, Employment structure, Economic analysis, Shift-share analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono dwa efekty: strukturalny i konkurencyjny, które spełniają istotną rolę w procesie kształtowania się poziomu zatrudnienia w gospodarce oraz jego struktury sektorowej. Ocena wpływu tych efektów została dokonana przy wykorzystaniu analizy shift-share (metoda "przesunięć i udziałów"). Analizą zostały objęte 24 kraje UE, wykorzystane dane dotyczyły poziomu zatrudnienia w sześciu sektorach gospodarczych.

In the paper the dynamics of total and sectoral employment in European Union countries is analyzed through identification of three components: sectoral-mix effect, competitive effect and residual effect using shift-share analysis. The research has been conducted by means of Eurostat data according to industry classification ISIC Rev. 3. It turned out that the largest part of variation in relative employment growth is explained by the competitiveness of economies and only some part is explained by a favorable sectoral structure. The stability of net relative changes in time was also testified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arcelus F. J. (1984), An Extension of Shift-share Analysis, "Journal of Growth and Change" Vol. 15, No. 1.
 2. Batog B., Batog J. (2001), Analiza zbieżności struktur zatrudnienia w wybranych krajach wysokorozwiniętych, Mikroekonometria w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod red. naukową J. Hozera, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 320, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 11, Szczecin.
 3. Berzeg K. (1984), A Note on Statistical Approaches to Shift-share Analysis, "Journal of Regional Science" Vol. 24, No. 2.
 4. Caselli F., Tenreyro S. (2005), Is Poland the Next Spain? Proceedings of the 2004 First Annual DG ECFIN Research Conference on "Business Cycles and Growth in Europe", Edited by Lars Jonung. European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Economic Papers No. 227, Brussels.
 5. Casler S. D. (1989), A Theoretical Context for Shift and Share Analysis, "Regional Studies" Vol. 23.
 6. Creamer D. (1942), Shifts of Manufacturing Industries. Industrial Location and Natural Resources, U.S. Government Printing Office, Washington D. C.
 7. Dunn E. S. (1960), A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis. Papers and Proceedings of the Regional Science Association No. 6.
 8. Esteban-Marquillas J. M. (1972), Shift-and-share Analysis Revisited, "Regional and Urban Economics" Vol. 2, No.3.
 9. Graham D. J., Spence N. (1998), A Productivity Growth Interpretation of the Labour Demand Shift-Share Model, "Regional Studies" Vol. 32, Issue 6.
 10. Haynes K. E., Dine M. (1997), Productivity Change in Manufacturing Regions: A Multifactor/Shift-Share Approach, "Growth and Change" Vol. 28, No. 2.
 11. Herzog H. W., Olsen R. J. (1977), Shift-share Analysis Revisited: The Allocation Effect and the Stability of Regional Structure, "Journal of Regional Science" Vol. 17, No.3.
 12. Holden D. R., Nairn A. G. M., Swales J. K. (1989), Shift-Share Analysis of Regional Growth and Policy: a Critique, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" Vol. 51, No. 1.
 13. Impact of Technological and Structural Change on Employment. Prospective Analysis 2020. Synthesis Report (2001), Report to the Committee on Employment and Social Affairs of the European Parliament, Report EUR 20131 EN, European Commission, Joint Research Centre, European Science and Technology Observatory, Institute for Prospective Technological Studies, European Communities.
 14. Karpiński A., Paradysz S., Ziemiecki J. (1999), Zmiany struktury gospodarki w Polsce do roku 2010. Polska na tle Unii Europejskiej. Komitet Prognoz "Polska XXI Wieku" przy Prezydium PAN, Warszawa.
 15. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T. (2002), Elastyczność zatrudnienia w przekroju sektorowym i regionalnym w Polsce, "Gospodarka Narodowa" nr 4.
 16. Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T. (2004), Granice wzrostu bez-zatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, "Ekonomista" nr 1.
 17. Merkle L., Zimmermann K.F. (1994), The Demographics of Labour Turnover, A Comparison of Ordinal Probit and Censored Count Data Models. Output and Employment Fluctuations. Studies in Empirical Economics, Zimmermann K.F. (Editor), Physica-Verlag, Heidelberg.
 18. Murillo I., Nünez F., Usabiaga C. (2005), Differentials and Persistence in Unemployment, an Analysis of the Spanish Regions with the highest Unemployment Rates, 45th Congress of the European Regional Science Association, European Regional Science Association, paper No. ersa05p278.
 19. OECD Employment Outlook June 2000 (2000), OECD.
 20. Patterson M. G. (1991), A Note on the Formulation of a Full-analogue Regression Model of the Shift-share Method, "Journal of Regional Science" Vol. 31, No. 2.
 21. Perloff H.S., Dunn E.S., Lampard E.E., Muth R.F. (1960), Regions, Resources, and Economic Growth, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 22. Ray M.A., Harvey J.T. (1995), Employment Changes in the European Economic Community, A Shift-share Analysis, "Review of Regional Studies" Vol. 25, No. 1.
 23. Rigby D. L., Anderson W. P. (1993), Employment change, growth and productivity in Canadian manufacturing: An extension and application of shift-share analysis, "Canadian Journal of Regional Science" Vol. 16, No. 1.
 24. Rosenfeld F. (1959), Commentaire L'exposé de M. Dunn, "Economie Appliquée" No. 4.
 25. Rutkowski J. (2006), Labour Market Developments during Economie Transition, World Bank Policy Research Working Paper 3894.
 26. Scarpetta S., Bassanini A., Pilât D., Schreyer P. (2000), Economie Growth in the OECD Area. Recent Trends at the Aggregate and Sectoral Level, OECD Economics Department Working Papers No. 248, Paris.
 27. Tervo H., Okko P. (1983), A Note on Shift-Share Analysis as a Method of Estimating the Employment Effects of Regional Economic Policy, "Journal of Regional Science" Vol. 23, No. 1.
 28. de Vlieghere M., Vreymans P.: The Path to Sustainable Growth. Lessons from 20 Years Growth Differentials in Europe. Free Institute for Economic Research, http://workforall.net, updated December 11th 2006.
 29. Wróbel A. (1992), Zmiany struktury gospodarki a rozwój regionalny. Niektóre teoretyczne i metodyczne aspekty działań, "Ekonomista" nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu