BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichy Krzysztof, Malaga Krzysztof
Tytuł
Dyfuzja technologii w zagregowanych modelach wzrostu gospodarczego
Technology Diffusion in Aggregative Models of Economic Growth
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 87-106, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Model wzrostu gospodarczego, Postęp naukowo-techniczny, Dyfuzja, Technologia, Badania naukowe
Economic growth model, Progress in science and technology, Diffusion, Technology, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano różne sposoby podejścia do zagadnienia postępu technicznego z dyfuzją technologii w zagregowanych modelach wzrostu gospodarczego. Przedstawiono także dwa nowe sposoby ulepszania klasycznego podejścia Nelsona-Phelpsa i zaprezentowano wyniki badań empirycznych, uzyskanych w oparciu omówione modele.

Technological progress is one of the key factors of economic growth. One of the most fruitful approaches to the issue of technological progress is technology diffusion. In this paper we propose two modifications of the classic Nelson-Phelps model of technology diffusion. We also present the results of empirical analysis based on the models that we introduce. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benhabib J., Spiegel M. (2005), Human capital and technology diffusion w: Durlauf S., Aghion P. (red.), Handbook of Economic Growth, North-Holland.
 2. Cichy K. (2007), Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego w nowej teorii wzrostu, praca doktorska, AE w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.
 3. Cichy K, Malaga K. (2007), Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego w: Herbst M. (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. Jones C. (1996), Human Capital, Ideas, and Economic Growth, wystąpienie na VIII Vila Mondragone International Economic Seminar on Finance, Research, Education, and Growth (Rzym, 25-27.06.1996r.).
 5. Jones C. (2005), Growth and Ideas w: Durlauf S., Aghion P. (red.), Handbook of Economic Growth, North-Holland.
 6. Malaga K. (2004), Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Wyd. AE w Poznaniu.
 7. Manuelli R., Seshadri A. (2006), Human Capital and the Wealth of Nations, working paper www.econ.wisc.edu/~aseshadr/working_pdf/humancapital.pdf.
 8. Nelson R., Phelps E. (1966), Investment in humans, technological diffusion, and economic growth, American Economic Review 56, 69-75.
 9. Romer P. (1986), Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy 94, 1002-37.
 10. Romer P. (1990), Endogenous technological change, Journal of Political Economy 98, S71-S102.
 11. OECD Factbook 2005, www.oecd.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu