BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drymluch Marian, Chorkowy Bartosz
Tytuł
Wzrost znaczenia kredytu jako źródła finansowania w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludności w Polsce
The Increase of Importance of Credit as a Financing Source of the Housing Needs of the Population in Poland
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 75-86, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie budownictwa mieszkaniowego, Potrzeby mieszkaniowe, Zasoby mieszkaniowe, Kredyt
Housing finance, Housing needs, Housing resources, Credit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono charakterystykę zasoby mieszkaniowe oraz kosztów budowy mieszkań w Polsce w latach 1990-2005. Zaprezentowano ocenę skuteczności działania instrumentu finansowego jakim jest kredyt mieszkaniowy i jego wpływ na rozwój budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

The main factor that limits the increase of estate building - considering the huge supply - is the significant difference between the level of income and the level of costs of the building. So the most important is the financial barrier, which leads to the necessity of taking out a home loan. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drymluch M, Wiechuła-Napiórkowska B.(2000), Znaczenie kredytu jako źródła finansowania w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludności, Zeszyty Naukowe UO, Ekonomia 26.
 2. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PlJBL_sytuacja_gosp_dom2005.xls
 3. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_budownictwo_wyniki_dzialalnosci_ w_2005 .xls
 4. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_gosp_mieszk_2005.pdflrttp://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_gosp_mieszk_2005.pdf
 5. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_malv_rocznik_statvstvcznv2001.zip
 6. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_malv_rocznik_statystyczny2006.pdf
 7. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_mieszkania_oddane_do__uzvtkowania_91_07.xls
 8. http://www.stat.gov.pl/gus/451057_PLK_HTML.htm#Population
 9. http://www.stat.gov.pl/gus/452783_PLK_HTML.htm
 10. Pawłowicz L. (2007), Perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowych kredytów hipotecznych w Polsce na tle Unii Europejskiej do 2011 roku, IBnGR, Gdańsk.
 11. Ustawa z 26 lipca 199l r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Dz.U. 1993, nr 90, poz. 416.
 12. Ustawa z 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego; Dz.U. 1995, nr 133, poz. 654.
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym Dz.U. Nr 177 poz. 1468.
 14. Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1115
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu