BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borzyszkowska Małgorzata
Tytuł
Popyt na pieniądz - przegląd wybranych prac empirycznych
Money Demand - Overview of Recent Literature
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 45-61, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Rozwój gospodarczy, Popyt na środki pieniężne, Uwarunkowania transformacji gospodarki, Estymacja, Badania naukowe
Economy, Economic development, Demand for money means, Determinant of economic transformation, Estimation, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę przeprowadzonych w Polsce i na świecie badań dotyczących popytu na pieniądz w krajach będących w okresie transformacji, na podstawie wybranych prac. Celem analizy jest porównanie wykorzystywanych metod estymacji funkcji popytu na pieniądz pod kątem wielkości i jakości otrzymanych wyników.

Money demand is an important indicator of growth of economy. Modelling money demand in transition economies is a very important and difficult issue. During the transition period, the main problem faced by the authorities is to define a stable policy rule and to set the operational target of monetary policy according to this role. This paper contains an overview some of recent empirical studies about measuring and modelling the money demand for countries in transition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Buch C.M. (2001), "Money demand in Hungary and Poland", Applied Economics 33, 989-999
 2. Budina N., Maliszewski W., de Menil G., Turla G., (2002), "Money, inflation and output in Romania, 1992-2000", Working Paper No. 15, s. 1-34
 3. Burda M., Wypłosz Ch. (2000), Makroekonomia, PWE, Warszawa
 4. Cuthberston K., Bredin D. (2001), "Money demand in the Czech Republic since transition", Policy Reform Vol. 4, 271-290
 5. Dreger Ch., Reimers H. E., Roffia B. (2006), "Long-run money demand in the new EU member states with exchange rate effects", European Central Bank, Working Paper Series No 628, 1-31
 6. Fajfer W. (1999), "Popyt na środki pieniężne", Bank i Kredyt nr 1-2, NBP, Warszawa
 7. Fedorowicz Z. (1996), "Popyt na pieniądz a polityka pieniężna", Bank i Kredyt nr 6, str. 29-35
 8. Galindo M.A. (1995), "The design of monetary Policy. The case of Poland", Przegląd Statystyczny, zeszyt nr 1, s. 21-35
 9. Gruszecki T. (2004), Teoria pieniądza i polityka pieniężna: rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Wydawnicza, Kraków
 10. Hall R.E., Taylor J.B. (1995), Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie i polityka, PWN, Warszawa
 11. Ionut D. ( June 2002), "Money Demand in Romania", Dissertation Paper, The Academy of Economic Studies Bucharest, Doctoral School of Finance and Banking, 1 - 48
 12. Kalicki K. (1989, 1990), "Popyt na pieniądze i dochodowa szybkość jego obiegu w Polsce w latach 1989-1990", NBP, Sierpień 1990: Informacje Statystyczne GUS, Warszawa
 13. Kalicki K. (1991), "Polityka pieniężna w okresie realizacji programu dostosowawczego", Bank i Kredyt nr 5-6, s. 11-18, NBP, Warszawa
 14. Klacek J., Smidkova K. (1995), "The demand for Money function the case of the Czech economy", Czech National Bank, Working Paper Series 41, Praga
 15. Kokoszczyński R., Stopyra J. (1996), "Dylematy wyboru celów pośrednich i operacyjnych w polityce pieniężnej Narodowego Banku Polskiego", Bank i Kredyt m 6, s. 36-49
 16. Komarek L., Melecky M. (2001), "Demand for Money In the transition economy: the case of the Czech Republic 1993-2001", Warwick Economic Research Papers No. 614, 1-33, The University of Warwick
 17. Kordalska A. (2000), "Modelowanie popytu na pieniądz M2 w Polsce w latach 1993-1999", Gospodarka Polski w okresie transformacji (red. A. Dominiak), s. 107-114, Politechnika Gdańska, WziE
 18. Kot A. (2004), "The impact of monetization on the money demand in Poland", Bank i Kredyt nr 2, Warszawa
 19. Kotłowski J. (2004), Analiza związków długookresowych pomiędzy cenami i pieniądzem w gospodarce polskiej przy wykorzystaniu koncepcji kointegracji sezonowej, SGH, Warszawa
 20. Kruszka M. (2004), "Transakcyjny popyt na pieniądz w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych", Wiadomości Statystyczne nr 1, s. 62-76
 21. Laidler D.E.W. (1985), The Demand for Money: Theories, Evidence, and Problems, Harper & Row, Publishers, New York
 22. Mishkin F.S. (2002), Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa
 23. Molendowski E., Czubek H. (2001), "Załamanie równowagi gospodarczej w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Podobieństwa i różnice", Materiały IX Konferencji Naukowej AE w Krakowie, Katedra Handlu Zagranicznego
 24. Mulligan R. F., Nijsse R. (August 2001),"Shortage and Currency Substitution in Transition Economies: Bulgaria, Hungary, Poland, and Romania", International Advances in Economic Research Vol. 7, No. 3, 275-295
 25. Orłowski L. T. (2004), "Money rules for monetary convergence to the euro", Journal of Policy Modeling Vol. 26, Issue 7, 817-837
 26. Rao B. B., Singh R. (2006), "Demand for money in India: 1953-2003", Applied Economics 38, 1319-1326
 27. Schaal P. (1996), Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa
 28. Siklos P. L. (August 1996), "Capital Flows in a Transitional Economy and the Sterilization Dilemma: The Hungarian Case", IMF Working Paper 96/86, 1-36
 29. Slavova S. (2003), "Money demand during hyperinflation and stabilization: Bulgaria, 1991-2000", Applied Economics, 35, 1303-1316
 30. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. (1998), Współczesne nurty teorii ekonomii, PWN, Warszawa
 31. Stopyra J. (1991), "Podstawowe agregaty pieniężne stosowane w polityce gospodarczej w 1990 r.", Bank i Kredyt nr 1, s. 26-30, NBP, Warszawa
 32. Syczewska E. (1998), "Stability of long-run relationships for countries In transition", Przegląd Statystyczny nr 3, s. 397-416
 33. Szpunar P. (1996), "Przydatność modelu IS-LM w analizie polskiej polityki fiskalnej i monetarnej w latach 1990-1995", Bank i Kredyt m 12, s. 20-26, NBP, Warszawa
 34. Tarka D. (1991), "Modelowanie popytu na pieniądz w Polsce - podejście klasyczne", Bank i Kredyt nr 12, s. 5-9, NBP, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu