BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierska-Jóźwiak Bogna
Tytuł
Ocena polityki dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
The assessment of the dividend policies adopted by the companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2008, nr 2, s. 142-157, bibliogr. 10 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wartość przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa, Dywidenda, Polityka dywidend
Enterprise management, Enterprise value, Enterprise finance, Dividend, Dividend policy
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Autorka podejmuje tematykę polityki dywidend, tj. tematu, który ma istotne znaczenie, nie tylko z punktu widzenia finansów, ale i strategii przedsiębiorstwa. W pierwszej części opracowania omówiono teoretyczne aspekty polityki dywidend. W drugiej części zaprezentowano próbę oceny polityki dywidend, spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1995-2005, w oparciu o poziom dywidendy na jedną akcję oraz wskaźnik wypłaty dywidendy. (abstrakt oryginalny)

The author discusses the dividend policy, a subject which is very important not only from the financial, but also from the strategic point of view. In the first part of the article, readers are introduced to the theoretical aspects of the dividend policy. The second part is an attempt to assess the dividend policies of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 1995-2005, on the basis of the level of dividend per share and the dividend payout ratio.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, Wig Press, Warszawa 1997.
  2. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, FRR, Warszawa 2000.
  3. Gordon M.J., Dividends, Earnings and Stock Prices, "The Review of Economics and Statistics" 1959, No. 41.
  4. Malinowski D., Stec A., Skarb Państwa spija śmietankę z zysków spółek, "Gazeta Wyborcza" (2006.04.29).
  5. Miller M. H., Modigliani F., Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares, "The Journal of Business" 1961, No. 34.
  6. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Łódź 1999.
  7. Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
  8. Wypych M., Nadzór właścicielski a polityka dywidend w polskich spółkach publicznych, w: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2002.
  9. Zaremba A., Mamy modę na wypłacanie dywidend, "Parkiet" 2006/07/31.
  10. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRR, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu