BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baranowski Paweł
Tytuł
Mobilność przestrzenna kobiet zatrudnionych oraz bezrobotnych - analiza przy pomocy modeli zmiennych dyskretnych
Women Labour Force Spatial Mobilit in Poland - Analysis Using Models of Discrete Variables.
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2008, nr 2, s. 85-97, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Mobilność ludności, Mobilność siły roboczej, Ruchliwość przestrzenna, Aktywność zawodowa kobiet, Bezrobocie kobiet
Population mobility, Labour force mobility, Spatial mobility, Female economic activity, Female unemployment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono teoretyczne mechanizmy kształtujące mobilność przestrzenną siły roboczej oraz przegląd dotychczasowych analiz tego zjawiska. Zaprezentowano dane oraz opis zastosowania w badaniu ekonometrycznym modeli zmiennych dyskretnych, a następnie dokonano interpretacji wyników badań.

In this study we analyse determinants of women labour force mobility in Poland. The main focus of the paper is on the comparison of mobility between employed and unemployment women. The study is based on micro-data taken from a special survey conducted in Lodz and Mazowsze regions. Estimation is based on discrete variables models, i.e. logit and ordered logit models. Results indicate that more likely to migrate are women, who are single, young non-firm-owners and who live in the country or village. The conclusion is that lower spatial mobility of unemployed woman, resulting from analysis based on aggregate data, disappears when additional control variables (e.g. age, region or martial status) are taken into consideration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranowski P., Mobilność przestrzenna i zawodowa kobiet zatrudnionych oraz bezrobotnych - analiza porównawcza, raport przygotowany na potrzeby projektu EFS "Od bezrobocia do zatrudnienia - mobilność kobiet na rynku pracy", maszynopis, Łódź 2007.
 2. Baum Ch., An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, Stata Press, Lakeway Drive 2006.
 3. Cahuc P., Zylberbeg A., Labor Economics, The MIT Press, Cambridge etc. 2004.
 4. Firmie R., Who moves? A logit model analysis of Inter-provincial migration in Canada, "Applied Economics", 2004, vol. 36.
 5. Green W., Econometric Analysis, Pearson Education, New York 2003.
 6. Greenwood M., An Analysis of the Determinants of Geographic Labor Mobility in the United States, "The Review of Economic and Statistics", 1969, vol. 51, no. 2.
 7. Greenwood M., Research on internal migration in the United States: a survey, "Journal of Economic Literature", 1975, vol. 8.
 8. Hamalainen K., Unemployment, selective employment measures and inter-regional mobility of labour, "Papers in Regional Science", 2002, vol. 81.
 9. Kryńska E., Okresowe emigracje zarobkowe, [w:] Kryńska E. (red.) Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, IPPiS, Warszawa 2000.
 10. Kubiak P., Kwiatkowski E., Kucharski L., Mobilność międzygałęziowa i wewnątrzgałęziowa siły roboczej w Polsce w latach 1994-1998, "Ekonomista", 2000, nr 6.
 11. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 12. Kwiatkowski E., Kucharski L., Przepływy siły roboczej między zatrudnieniem, bezrobociem i biernością zawodową, [w:] Kryńska E. (red.) Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, IPPiS, Warszawa 2000.
 13. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Determinanty migracji międzywojewódzkich w Polsce, [w:] S. Krajewski, L. Kucharski, Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo UL, Łódź 2005.
 14. Maddalla G., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 15. Nordvik V., Local Moving Activity Among Norvegian Households, "European Journal of Housing Policy", 2004, vol. 4, no. 1.
 16. Pissarides Ch., Wadsworth J., Unemployment and the Inter-Regional Mobility of Labour, "Economic Journal", 1989, vol. 99.
 17. Sztanderska U., Zasoby pracy w rolnictwie indywidualnym w świetle wyników Spisów Powszechnych 2002 r., GUS, Warszawa 2003.
 18. Verbeek M., Modern Guide to Econometrics, John Wiley & Sons, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu