BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gonet Wojciech
Tytuł
Uwagi o formach prowadzenia gospodarki komunalnej
Comments on the Forms of Operating Municipal Management
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 7-8, s. 65-75
Słowa kluczowe
Gospodarka komunalna, Samorząd terytorialny, Polityka komunalna
Public utilities, Local government, Municipal policy
Abstrakt
W artykule dokonano analizy przepisów prawnych dotyczących form prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Wyniki analizy wskazują, że najszersze możliwości wyboru formy prowadzenia tej działalności mają gminy. Pozostałe dwa szczeble samorządu terytorialnego, powiaty i województwa samorządowe, mają znacznie ograniczony zakres wyboru formy jej prowadzenia. W artykule dokonano porównania wad i zalet prowadzenia działalności gospodarczej przez JST w poszczególnych formach oraz sformułowano postulaty de lege ferenda dotyczące rozszerzenia sposobów organizacyjno-prawnych jej prowadzenia przez samorząd terytorialny. (abstrakt oryginalny)

This article analyses the provisions of the law on the forms in which business activities are conducted by territorial self-government units in Poland. The results of the analysis indicate that municipalities have the greatest opportunities to choose the forms in which such activities are conducted. The remaining two levels of territorial self-government, the counties and the voivodships, have a significantly narrower range of choice regarding the form of conducting them. The article compares the disadvantages and advantages of territorial self-government units conducting business activities in the individual forms and formulates de lege ferenda postulates regarding the expansion of the organisational and legal ways in which territorial self-governments can conduct business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Agopszowicz, (w:) Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, red. A. Agopszowicz, Katowice 1999, ss. 114-115.
 2. C. Banasiński: Komentarz do art. 6 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, zawarty w programie Lex Omega 2006 r.
 3. C. Banasiński, M. Kulesza, D. Szafrański: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz i przepisy towarzyszące, Warszawa 1997, s. 51.
 4. K. Bandarzewski, (w:) Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004, s. 116.
 5. K. Bandarzewski, (w:) Komentarz do ustawy o samorządzie wojewódzkim, red. E Chmielnicki, Warszawa 2005, s. 130.
 6. M. Ciepiela: Formy komunalnej działalności gospodarczej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2001, nr 6, s. 23.
 7. M. Ciepiela: Status prawny gmin jako komandytariusza, „Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 4, s. 19.
 8. S. Czarnow: Cel i przedmiot przedsiębiorstwa spółki gminy w świetle ustawy o gospodarce komunalnej, „Rejent" 1998, nr l, s. 60.
 9. S. Czarnow: Komunalna działalność gospodarcza a zadania publiczne samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2002, nr 10, s. 51.
 10. B. Dolnicki: Samorząd terytorialny, Kraków 2004, s. 246.
 11. Z. Gilowska, (w:) A. Agopszowicz, Z. Gilowska: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 1999, ss. 163-164.
 12. W. Gonet: Spółki komunalne, Warszawa 2007, s. 19.
 13. W. Gonet: Transakcja buy-sell--back w spółce komunalnej, „Finanse Komunalne" 2007, nr 9, s. 13 i nast.
 14. H. Izdebski: Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, (w:) red. A. Piekara, Z. Niewiadomski: Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, Warszawa 1998, s. 286.
 15. J. Jacyszyn: Gminne przekształcenia, „Rejent" 1997, nr 6, s. 65 i nast.
 16. R. Karwowska, A. Piotrkowski: Wykorzystanie spółek w gospodarce komunalnej, .Wspólnota" 2006, nr 26, ss. 30-31.
 17. A. Kidyba: Prawo handlowe, Warszawa 2006, s. 725.
 18. A. Kidyba: Spółki jako forma gospodarki komunalnej. Zagadnienia wybrane, (w:) Polska lat osiemdziesiątych. Przepisy państwa i prawa, Lublin 1997, s. 345.
 19. K. Kohutek: Komentarz do ustawy z 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej (DzU nr 199, póz. 1937), zawarty w programie Lex Omega 2006 r.
 20. C. Kosikowski: Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej oraz wzory aktów gmin dotyczące przekształceń przedsiębiorstw komunalnych, Łódź - Zielona Góra 1997, ss. 24-25.
 21. A. Modras: Status spółki komunalnej w świetle przepisów prawa administracyjnego, „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 7-8, ss. 63-65.
 22. W. Popiołek: Samorządowe spółki akcyjne, (w:) Rozprawy prawnicze, red. R. Mikosz, Katowice 2000, s. 111.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu