BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierniak-Emetych Anna, Pietroń-Pyszczek Agata
Tytuł
Elastyczność w obszarze zatrudnienia - optyka pracodawcy
Employment Flexibility: The Employer's Perspective
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 5, s. 29-36, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Elastyczność czasu pracy, Elastyczność zatrudnienia, Formy zatrudnienia, Elastyczność płac
Flexitime, Flexible employment, Employment forms, Wage flexibility
Abstrakt
W opracowaniu odniesiono się do okoliczności skłaniających pracodawców do wdrażania idei uelastyczniania obszaru zatrudnienia. Problem ten omówiono w odniesieniu do elastyczności ilościowej, funkcjonalnej, czasowej i finansowej. Jednocześnie starano się wskazać, iż dążenie pracodawcy do większej elastyczności w dziedzinie zatrudnienia powinno być rozpatrywane nie tylko w kategoriach szans, ale i zagrożeń. Chodzi tu przede wszystkim o zagrożenia wynikające z ograniczonej wrażliwości pracodawców na potrzebę bezpieczeństwa człowieka w miejscu pracy. Na tym tle ukazano problem zaufania w organizacji oraz spadku lojalności pracowników i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracodawcy. (abstrakt oryginalny)

This paper examines circumstances inducing employers to introduce employment flexibility policies. The issue is discussed in terms of flexibility in the quantitative, functional, time-related, and financial aspects of employment. At the same time, an effort is made to demonstrate that employer efforts at introducing flexibility in employment should be examined not only in terms of opportunities, but also risks. The primary risk is associated with limited receptivity on the part of employers towards the issue of employment security, with its resulting problems of organizational trust, decreased employee loyalty, and other consequences that impact company operation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. (1981), Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, Warszawa.
 2. Wiśniewski Z. ( 1990), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 3. Kwiatkowski E., Tokarski T. (1999), Struktura i elastyczność zatrudnienia w Polsce w latach 90., „Ekonomista".
 4. Kryńska E., red. (2003), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 5. Drucker P.F. (1994), Praktyka zarządzania, Kraków, Czytelnik, Nowoczesność, AE.
 6. Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Wrocław.
 7. Juchnowicz M., red. (2007), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
 8. Skowron-Mielnik B. (2001), Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie. Podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy, Wyd. AE Poznań, Poznań.
 9. Ronnmar M. (2004), The Managerial Prerogative and the Employees Duty to Work: A Comparative Study of Functional Flexibility in Working, „The International Journal of Human Resources Management", 15/3.
 10. Borkowska S. (2004), Praca a życie pozazawodowe [w:] Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa.
 11. Lipka A. (2005), Różnorodność kulturowa a budowanie zaufania w organizacji [w:] Pocztowski A. (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 12. Barnard Ch.I. (1997), Funkcje kierownicze, Nowoczesność, AE w Krakowie, Czytelnik, Kraków.
 13. Sikorski Cz. (2001), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu