BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowron-Mielnik Beata
Tytuł
Job sharing - nowe możliwości organizowania pracy
Job Sharing: New Possibilities of Work Organization
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 5, s. 37-52, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Elastyczność zatrudnienia, Organizacja pracy, Praca zespołowa
Flexible employment, Work organisation, Team work
Abstrakt
Celem artykułu jest teoretyczna i empiryczna - w tym na podstawie badań własnych na próbie 65 przedsiębiorstw - prezentacja jednej z form elastycznego organizowania pracy, określanej najczęściej jako job sharing. Jest to forma znana od mniej więcej lat 60. XX wieku, ale w Polsce dotychczas mało rozpowszechniona, a obecnie mocno promowana w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i licznych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Promocja ta nie pokazuje jednak wszystkich aspektów tego rozwiązania, a wręcz ogranicza je do prospołecznego wymiaru, co umniejsza znaczenie i wykorzystanie job sharing. Forma ta jest także sposobem organizowania pracy specjalistycznych grup pracowników, o dużej samodzielności, na zasadach pracy zespołowej. Upowszechnienie job sharingu w takiej postaci, która wyraźniej daje korzyści przedsiębiorstwu, może stać się podstawą do zwiększenia jej zastosowania, w konsekwencji również w duchu ekonomii społecznej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is a presentation of forms of flexible work organization, commonly known as job sharing, in both its theoretical and empirical aspects, on the basis of research conducted on a sample of sixty-five businesses. Job sharing has been in use since the 1960s. It is not widely known in Poland to date, but is presently being promoted by the EQUAL Common Initiative, where quite a few projects are financed by the European Social Fund. However, not all aspects of job sharing are stressed by the current wave of interest. In fact, they are quite often limited to its social meaning, thus restricting its use and value. This article argues that job sharing is also a form of work organization for specialized work teams, autonomous groups, and team working. Using job sharing in this context brings more benefits to the enterprise. This, in its turn, may serve as a means of enlarging the use of job sharing, including in its social economic meaning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boeri T., Burda M.C., Kramarz F. (2008), Working Hours and job Sharing in the EU and USA, Oxford University Press, New York.
 2. Dziubiński Z., Kowalewski M., red. (2008), Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, Wydawnictwo Adam Marszalek, Warszawa.
 3. French R., Rayner Ch., Rees G., Rumbles S. (2008), Organizational Behaviour, John Wiley&Sons Ltd., West Sussex.
 4. Frey H. (1985), Flexible Arbeitszeit, CH. Beck, München.
 5. Gaugier E., red. (1992), Handwörterbuch des Personalwesens, C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart.
 6. Hejn Z. (2003), Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 7. Hörburger H, red. (1985), Job Sharing - Probleme und Möglichkeiten, Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Luxemburg.
 8. Langkau-Hermann M. , Schölten U. (1986), Strategien zur Flexibilisierung der Arbeitszeit und Arbeitszeitverkürzung, Verlag Neue Gesellschaft, Bonn.
 9. Linnekohl K. , G. Kilz, DA. Reh (1992), Arbeitszeitflexibilisierung als Beitrag zum ökonomischen Umstrukturierungsprozess in Ostdeutschland, „Arbeit und Arbeitsrecht", Nr. 2.
 10. Machol-Zajda L., Głogosz D. (2007), Job sharing -procedury wdrażania - przewodnik, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" im. A. Bączkowskiego, Warszawa.
 11. Sadowska-Snarska C. (2006), Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający godzenie życia zawodowego z rodzinnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 12. Sadowska-Snarska C, red. (2005), Równowaga praca-życie w aspekcie polskiego rynku pracy. Raport z badań, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 13. Skowron-Mielnik B. (2007), Kierunki zmian w organizacji pracy kierowniczej [w:] Kształtowanie procesu zmian organizacyjnych, pod red. K. Krzakiewicza, Zeszyty Naukowe AE, zeszyt nr 88, Poznań.
 14. Sobocka-Szczapa H. (2003), Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 15. Strzemińska H. (1988), Czas pracy i czas wolny w polityce społecznej, PWE, Warszawa. [http://www.kobieta.gov.pl]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu