BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Feliniak Urszula
Tytuł
Elastyczne formy czasu pracy jako instrumenty programów praca życie. Doświadczenia niemieckie
Forms of Flexiwork as Instruments of Work-Life Programs: The German Experience
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 5, s. 55-68, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Elastyczność zatrudnienia, Elastyczność czasu pracy, Formy zatrudnienia
Flexible employment, Flexitime, Employment forms
Abstrakt
Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania elastycznych form czasu pracy do przywracania równowagi praca-życie w oparciu o doświadczenia niemieckich firm. Obserwowany w Niemczech od wielu lat silny rozwój elastycznych form czasu pracy przyczynił się do wypracowania przez firmy wielu rozwiązań, skutecznie wspierających realizację pozazawodowych planów pracowników. W artykule omówiono zalety i wady najczęściej stosowanych w Niemczech elastycznych formy czasu pracy, a także narzędzie do oceny kosztów i korzyści, związanych z wdrażaniem instrumentów równowagi praca-życie, w tym elastycznych form czasu pracy (abstrakt oryginalny)

Using the experiences of German companies as a basis, this article presents possibilities for applying forms of flexiwork to restore work-life balance. The strong development of flexiwork observable in Germany for many years has contributed to businesses working out a multitude of solutions that effectively support the realization of workers' plans involving their private lives. The article discusses the strong and weak points of the most popular forms of flexible work in Germany, as well as tools enabling an assessment of the costs and benefits involved in the implementation of instruments aiding the work-life balance, including forms of flexiwork. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beckmann P., Engelbrech G. (2001), Die schwierige Balance: Frauen zwischen Beruf und Familie „Personalführung", Nr. 6.
 2. Blankenburg P. (2008), Flexibilität. Arbeitszeit (-formen) im Wandel, [www.berufundchance.fazjob.net].
 3. Engelbrech G. (2004), Work-Life-Balacnce. Konzepte, Aktivitäten und Erfahrungen in der Praxis „Fachbeiträge Personalführung", Nr. 9.
 4. Erler G. (2005), Work-Life-Balance für Fach- und Führungskräfte, „Fachbeiträge Personalführung", Nr. 1.
 5. Futer-Hoffman C, SolbrigJ. (2003), Wie familienfreundlich ist die deutsche Wirtshaft? „Iw-trends", Nr. 4, [www.iwoconsult.de],
 6. Geibler R. (2007), Społeczeństwo [w:] P. Hinterder (red.), Niemcy w świetle faktów i liczb, [www.tatsacher-ueber-deutschland.de].
 7. de Graat E. (2005), Familienbewusste Unternehmenspolitik ist kalkulierbar, „Personalfuhrung”, Nr. 5.
 8. Hildebrandt E. (2004), Balance von Arbeit und heben: Neue Zumutungen oder Chancen „Personalführung", Nr. 5.
 9. Hülskamp N. (2005), Mütter - Fachkräfte im Wartestand, „Personalwirtschaft", Nr, 6
 10. Kalveram A.B., Schwandt M., Frommann S. (2005), Die Jenaer Unternehmensbefragung 2005. Ein Kooperationsprojket des Zentrums für Familie und Alleinerziehende e. V. und des Lehrstuhls fur rebeits-, Betriebs- & Organisationspsychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jena [www.familienzentrum-jena.de],
 11. Klenner Ch. (2005), Balance von Beruf und Familie - Ein Kryterium guter Arbeit, Mitteilungen", Nr. 4,
 12. Knauth P. (2005), Die Pausen der Alteren, „Personalwirtschaft", Nr. 6.
 13. Lukoschat H, Bessing N. (2005), Work-Life-Balance für Führungskräfte: Schritte in Richtung auf einen Kulturwandel, „Personalführung", Nr. 4.
 14. Richter G. (2005), Teilzeit - Optionen zur Arbeits - und Lebensgestaltung, „Personalwirtschaft“ Nr. 6.
 15. Sadowska-Snarska C. (2006), Elastyczne formy pracy jako instrument ułatwiający godzenie życia zawodowego z rodzinnym, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu, Białystok.
 16. Strzemińska H. (2004), Zarządzanie zasobami czasu pracy. Doświadczenia krajów europejskich IPiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu