BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Anna
Tytuł
Możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia w przemyśle okrętowym
Possibilities for Applying Flexible Forms of Employment in the Shipbuilding Industry
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 5, s. 69-81, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Elastyczność czasu pracy, Elastyczność zatrudnienia, Formy zatrudnienia, Sektor okrętowy, Rynek okrętowy
Flexitime, Flexible employment, Employment forms, Shipping sector, Shipping market
Abstrakt
Artykuł przedstawia istotne trendy występujące na współczesnym rynku pracy w zakresie stosowanych form zatrudnienia. Korzystajac z doswiadczeń projektu EUROSTER zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiono możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia w przemyśle okrętowym. Wskazano, jakie formy mają lub mogą mieć zastosowanie w przedsiębiorstwach tego przemysłu z uwagi na jego specyfikę oraz, które zawody mogą być wykonywane w elastycznych formach zatrudnienia. Opierając się na przeprowadzonych wśród kadry kierowniczej przemysłu okrętowego badaniach, przedstawiono opinię tej grupy na temat nastawienia poszczególnych grup pracownicznych do stosowania omawianych form. W końcowej części artykułu poruszono problematykę przełamywania oporów przed wprowadzaniem zmian w zakresie zatrudnienia w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

This paper shows important trends on the contemporary labor market in the area of forms of employment. Possibilities for the implementation of flexible forms of employment in the ship-building industry are demonstrated in experience gained through the EUROSTER Project, financed by the European Social Fund. The paper examines the best employment structures for use in the businesses of this industry. Professions that can be performed applying flexible forms of employment are also looked at. Research among the managerial staff of the shipbuilding industry is used to present opinions on implementation of such forms and structures. Lastly, this paper looks at problems linked with barriers to undertaking changes in forms of employment in the companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąk E. (2006), Elastyczne formy zatrudnienia, C.H. Beck, Warszawa.
  2. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1996), Kierowanie, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu