BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorzewska-Ramocka Ewa
Tytuł
Wkład marketingu w proces demokratyzowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem
The marketing input in the democratization of the enterprise' management system
Źródło
Marketing i Rynek, 2008, nr 8, s. 2-10
Słowa kluczowe
Zarząd, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Marketing
Board of directors, Enterprise management, Marketing
Abstrakt
Autorka artykułu proponuje spojrzeć na marketing z perspektywy ewolucyjnej. Ujęcie to pozwala dostrzec naturalny, nieustanny proces uczenia się przedsiębiorstw, jak poznawać konsumenta i pozyskiwać go w warunkach konkurencji. Postępujący proces humanizacji społeczeństwa, przy wzroście jego zamożności w skali społecznej i indywidualnej, musi zatem wywierać ogromny wpływ na kształt marketingu. Przedsiębiorcy, w poszukiwaniu skutecznych sposobów dostosowywania się do nowych wymagań oraz możliwości otoczenia społecznego i gospodarczego przedsiębiorstwa, zmieniają swój stosunek do rynku i metody działania. Jeśli konsument na tle swojej społeczności staje się punktem odniesienia wszystkich działań przedsiębiorstwa i jest włączany do procesu kreowania oferowanej mu wartości, mamy do czynienia z procesem unifikowania się marketingu z koncepcją strategii. (abstrakt oryginalny)

In the article the author suggests looking at the marketing phenomenon from the evolutionary perspective. This presentation enable the recognition of the natural, continuous learning process of an enterprise - how to recognize the consumer and how to win him within the competitiveness conditions. The following humanization process of the society accompanied by its increasing prosperity in the social and individual scale shall have an outstanding influence on the marketing itself. Entrepreneurs, who search for effective ways - how to adapt to the new requirements and possibilities of the social and economic environment of an enterprise, are changing the attitude towards the market and activity methods. If the consumer on the background of the society becomes a point of reference concerning all activities of an enterprise and is included in creation of the value offered to him, we deal with the process of unification between marketing and the strategy idea. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Dietl, Perspektywy marketingu - zmierzch czy rozwój? W: Marketing u progu XXI wieku, AE, Kraków 2001, s. 38, 13.
 2. E. Grzegorzewska-Ramocka, Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w marketingu strategicznym, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2005.
 3. P. Kotler, Kotler o marketingu, WPSB, Warszawa 2002, s. 9.
 4. P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 6.
 5. A.K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999, s. 68.
 6. T. Kramer, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004, s. 11.
 7. J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 22.
 8. T. Levitt, Marketing Myopia, „Harward Business Review" 1960, July-August
 9. T. Levitt, L'imagination au service du marketing, Economica, Paris 1985, s. 85-90.
 10. K. Mazurek-Łopacińska, Ewolucja orientacji na klienta w działaniach marketingowych firm, „Marketing i Rynek" 1996, nr 5.
 11. K. Rogoziński, Marketing relacyjny według Gummessona, „Marketing i Rynek" 2000, nr 12.
 12. I. Rutkowski, Strategiczny wymiar marketingu — podstawowe ujęcia. W: Marketing u progu XXI wieku, AE, Kraków 2001, s. 85.
 13. M. Szymura-Tyc, Wartość dla klienta jako podstawa budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. W: Marketing — Przełom wieków, 1.1, AE, Wrocław 2000, s. 157.
 14. M. Szymura-Tyc, Zasoby i kompetencje marketingowe przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek" 2001, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu