BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefko Olga
Tytuł
Inwestycje oraz źródła ich finansowania a zmiany w gospodarstwach produkujących warzywa
Investments and Financial Sources Versus Changes in Farms Growing Vegetables
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 2, s. 131-142, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkcja rolna, Produkcja żywności, Warzywa, Warzywnictwo
Agriculture, Agricultural production, Food production, Vegetables, Vegetable farming
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań zawartych w pracy doktorskiej pt. Inwestycje oraz źródła finansowania a zmiany w gospodarstwach produkujących warzywa, wykonanej w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Głównym celem było określenie podejmowanych kierunków inwestowania i źródeł ich finansowania, jak również zidentyfikowanie przyczyn, dla których producenci warzyw decydowali się na podjęcie działalności inwestycyjnej bądź z niej rezygnowali. Badania przeprowadzono wśród celowo wybranej grupy gospodarstw uprawiających warzywa polowe z rejony Środy Wielkopolskiej i szklarniowe z okolic Pleszewa. (skróc. oryg. streszcz.)

In article there is a summary of doctor thesis entitled: Investment and Financial Sources versus Changes in the Vegetable Farms, which was made in Agricultural University in Poznań. Main goal was selecting the kinds of the investments and their financial sources on the vegetable farms and specifying the reason for the choice of the financial sources and the attitude to the investment activities. The research were made in the farms producing vegetables near Środa Wielkopolska and producing vegetables under cover near Pleszew. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniasz A., 2002. Strategie marketingowe banków spółdzielczych. Praca doktorska. Poznań.
 2. Czerwińska-Kayzer D., 2000. Rola kredytów preferencyjnych w przemianach strukturalnych rolnictwa polskiego. Praca doktorska. Poznań.
 3. Dębniewski M., Garbowski M., 1997. Problemy finansowe rolnictwa w aspekcie integracji z Unią Europejską. Materiały konferencyjne na V Kongres SERIA.
 4. Grzegorczyk W., 1992. Udział banków w finansowaniu strategii przedsiębiorstw. Bank i Kredyt nr 5.
 5. Ignasiak E., 1994. Optymalizacja projektów inwestycyjnych. PWE, Warszawa.
 6. Jajuga K., 1993. Statystyczna analiza wielowymiarowa. PWN, Warszawa.
 7. Jantoń-Drozdowska E., 1998. Regionalna integracja gospodarcza. PWN, Warszawa.
 8. Kulawik J., 1994. Problemy kredytowania i finansowania rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Warszawa.
 9. Kulawik J., 1995. Kapitał w rolnictwie. IERiGŻ. Warszawa.
 10. Poczta W., 2003. Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo AR, Poznań.
 11. Poczta W., Jędryczka H., 1988. Ćwiczenia z ekonomiki rolnictwa. AR, Poznań.
 12. Sadowski A., 2005. Ocena skutków inwestycji wspieranych kredytem preferencyjnym dla gospodarstw rolnych. Praca doktorska. Poznań.
 13. Sagan A., 1998. Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Wydawnictwo AE, Kraków.
 14. Stanisz A., 1998. Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STAT1STICA PL na przykładach z medycyny. StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
 15. Wawrzyniak J., 2005. Rachunek kosztów a zarządzenie w przedsiębiorstwach ogrodniczych. PRODRUK, Poznań.
 16. Woś A., Gruda M.,1999. Instrumenty polityki rolnej oraz ich skuteczność. W pracy pt: Analiza produkcyjno-ekonomiczna sytuacji i gospodarki żywnościowej w roku 1998. IERiGŻ, Warszawa.
 17. Wysocki F., Lira J., 2003. Statystyka opisowa. Wydawnictwo AR, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu