BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagielska Aurelia
Tytuł
Syntetyczna analiza wskaźnikowa w ocenie efektywności gospodarowania środkami trwałymi
Synthetic Factor - Oriented Analysis in the Assessment of Fixed Assets Management Efficiency
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 143-151, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność gospodarowania, Środki trwałe, Analiza wskaźnikowa
Business efficiency, Fixed assets, Ratio analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono najczęściej stosowane wskaźniki wykorzystywane do analizy efektywności gospodarowania środkami trwałymi. Zaprezentowane zostały wskaźniki dotyczące wyposażenia przedsiębiorstwa w środki trwałe (wskaźnik wyposażenia i technicznego uzbrojenia pracy) procesów odtworzeniowo - inwestycyjnych (wskaźnik zużycia, intensywności odpisów amortyzacyjnych, aktywności inwestycyjnej, likwidacji, dekapitalizacji) oraz zarządzania środkami trwałymi (wskaźnik produktywności, rentowności, rotacji, intensywności inwestowania).

The objective of the hereby study is to present indicators applied in the analysis of fixed assets management efficiency. There were presented indicators referring to: fixed assets in which an enterprise is equipped, reconstruction-investment processes and fixed assets management. The construction of the described coefficients, their level and tendency become an important element of fixed assets management efficiency assessment and as the result of it taking up future decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L., Borowiecki R., Durąj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B. (2001), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław
  2. Bielińska J.(2004), Analiza majątku przedsiębiorstwa. W: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod redakcją J. M. Jerzmowskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa
  3. Bień W., Nisengolc S.(1983), Ewidencja środków trwałych i amortyzacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  4. Borowiecki R. (1988), Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Kraków
  5. Gabrusewicz W. (2005), Podstawy analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa
  6. Janasz W., Urbańczyk E., Waśniewski T. (1988), Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  7. Leszczyński Z., Skowronek - Mielczarek A. (2004), Analiza ekonomiczno - finansowa spółki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  8. Wersty B. (2002). Analiza i diagnostyka ekonomiczna. Podstawy teoretyczno - metodyczne, "Edukacja" Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu