BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kujawska Justyna
Tytuł
Metody i modele wyceny kapitału intelektualnego
Models and Methods of Intellectual Capital Valuation
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 225-231, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Zarządzanie wiedzą, Kapitał intelektualny, Metody pomiarowe, Wartości niematerialne
Human capital, Knowledge management, Intellectual capital, Measuring methods, Intangible asset
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono pięć metod bazujących na wartości rynkowej i średnim zysku pozwalających stwierdzić obecność kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. Wyliczono wielkość kapitału intelektualnego dla kilkunastu wybranych spółek notowanych na giełdzie. Obliczenia wykonano dwiema metodami: porównania wartości rynkowej z księgową i skumulowanej wartości niematerialnej.

The purpose of his article is to introduce five chosen methods used to state tire presence of intellectual capital in the business organization. Not all of the mentioned methods allow us to asses the amount of this capital. Analyze made in this article proofed that at least two of tire introduced methods made it possible to estimate the amount of corporate intellectual capital. Unfortunately results achieved with these two methods are incomparable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobija D. (2003) Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Warszawa
  2. Dobija M. (1997). Koncepcja wartości aktywów społecznych w sprawozdaniu bilansowym. "Master of Business Administration", nr 1
  3. Edvinsson L.. Malone M. (2001). Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa
  4. Jamgowa A.. Fijałkowska J. (2002). Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, ODDK. Gdańsk
  5. Stewart T. (1995), Intellectual Capital Fortune, October
  6. Steward T. (1997), Intellectual Capital. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, New York.
  7. Wycena i zarządzanie wartością firmy (2005). praca zbiorowa pod red. Szablewskiego A., i Tuzimka R., Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu