BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roeske-Słomka Iwona
Tytuł
Klasyfikacja obiektów na podstawie entropii
Objects' classification on the base of entropy
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 9, s. 22-28, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Entropia, Wskaźniki strukturalne, Statystyka, Analiza statystyczna, Klasyfikacja obiektów
Entropy, Structural indicators, Statistics, Statistical analysis, Classification of objects
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie dwóch metod wyodrębniania grup obiektów, których działalność bądź funkcjonowanie scharakteryzowane są przez wskaźniki struktury udziałowej, z wykorzystaniem pojęcia entropii. Pierwsza z proponowanych metod klasyfikacji obiektów, pozwala na wyodrębnienie grup obiektów podobnych pod względem stopnia zróżnicowania wskaźników struktury. Druga z proponowanych metod, pozwala na wyodrębnienie grup obiektów podobnych ze względu na stopień zróżnicowania odległości poszczególnych obiektów od pozostałych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present two methods of objects' groups separating, which activity or functioning is characterized by share structure's indicators, with the entropy notion use. First of proposed methods of objects classification allows to separate similar objects' groups in respect of structure indicators diversification. Second of the proposed methods allows to separate similar objects' group for the sake of distance diversification degree of particular objects from the others. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kubat L., Zeman J. (red.) (1975), Entropy and Information in Science and Philosophy, Czechoslovak Akademy of Sciences, Prague
  2. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa
  3. Portnow G. J., Ujomow A. I. (1971), Isledowanije zawisimostiej mieżdu sistemnymi parametrami s pomoszczju EWM, Sistemnyje Isledowanija
  4. Roeske-Słomka I. (1993), Entropia jako miara koncentracji i asymetrii rozkładu, "Przegląd Statystyczny", z 1
  5. Roeske-Słomka I. (1994), Entropia w taksonomii struktur, "Przegląd Statystyczny", z. 3
  6. Roeske-Słomka L (2006), Objects grouping based on entropy, Program and abstracts 10th Jubilee Conference of the International Federation of Classification Societies, Ljubljana
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu