BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójtowicz Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Unikanie ujawniania strat w sprawozdaniach finansowych : wyniki analizy empirycznej
Avoiding the Disclosure of Losses in Financial Reports. The Results of an Empirical Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 752, s. 35-50, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zyskami, Sprawozdanie finansowe, Zysk, Wynik finansowy
Earnings management, Financial statements, Profit, Financial performance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o występowanie i natężenie kształtowania zysków w celu unikania strat na polskim rynku kapitałowym. Przedstawiono hipotezę badawczą oraz próbę, na której przeprowadzono badania. Omówiono metodykę służącą wykrywaniu kształtowania zysków w celu unikania strat. Zaprezentowano charakterystykę jednostek gospodarczych "podejrzanych" o ukrywanie strat.

The aim of this research was to determine whether, and to what extent, earnings management is used in order to avoid losses on the Polish capital market. The research was conducted on a non-random sample comprising companies, other than banks, insurance societies, National Investment Funds and financial service providers, listed on the Warsaw Stock Exchange and on the regulated off-exchange CeTO market. The sample comprised a total of 1872 observations from 1992-2003. Net earnings management in order to avoid losses affected approximately 57% of companies with only minor losses prior to the "management" of their financial results. This was around 1.7-5.2% of the sample without outliers, or 9-26% of the companies that showed net losses, although this phenomenon intensified during the period from which the data are taken. The proportion of companies "suspected" of earnings management in the research sample was high in comparison with the results of research conducted on data from other countries. Earnings can be managed using the results of extraordinary events or revenues and financial costs. It was not possible to find any symptoms of earnings management in the case of gross profits from sales or profits from sales. Surprisingly, earnings management was not found in the case of operating activity results, i.e., using other revenues and operating costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burgstahler D., Dichev I. [1997], Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 24, nr l.
 2. Dechow P.M., Skinner D.J. [2000], Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators, „Accounting Horizons”, vol. 14, nr 2.
 3. Degeorge F., Patel J., Zeckhauser R. [1999], Earnings Manipulation to Exceed Thresholds, „Journal of Business”, vol. 72.
 4. Healy P.M., Wahlen J.M. [1999], A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting, „Accounting Horizons”, vol. 13, nr 4.
 5. Kahneman D., Tversky A. [1979], Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, „Econometrica”, vol. 47, nr 2.
 6. Leuz C., Nanda D., Wysocki P.D. [2003], Earnings Management and Investor Protection: an International Comparison, „Journal of Financial Economics”, vol. 69, nr 3.
 7. Luszniewicz A., Słaby T. [2003], Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 8. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.
 9. Schipper K. [1989], Commentary: Earnings Management, „Accounting Horizons”, vol. 3, nr 4.
 10. Sunder S. [1997], Theory of Accounting and Control, South-Western College Publ., Cincinnati.
 11. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 г., Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 12. Wójtowicz P. [2004], Zgodność rachunków zysków i strat spółek giełdowych. Wyniki analizy za 2002 rok, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 20 (76).
 13. Wójtowicz P. [2005], Objectivity of Net Income of Polish Companies Listed. An Empirical Study [w:] General Accounting Theory. Towards Balanced Development, red. M. Dobija, S. Martin, AE w Krakowie, Kraków.
 14. Wójtowicz P. [2006], Analiza zgodności sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 691.
 15. Zeliaś A. [1996], Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu