BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Bartosz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Stopa procentowa bez ryzyka w procesie inwestowania
No-risk Interest Rates in the Investment Process
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 752, s. 111-123, bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Papiery wartościowe, Bony skarbowe, Ryzyko inwestycyjne, Stopa procentowa
Securities, Treasury bill, Investment risk, Interest rate
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono znaczenie rachunkowości w procesie inwestowania. Omówiono termodynamiczne ujęcie kapitału. Zaprezentowano najpowszechniej stosowany papier wartościowy wolny od ryzyka na rynku światowym i polskim – tj. bony skarbowe.

The category of a no-risk interest rate is present in the theory and practice of accounting, being an imminent part both of dynamic measures for evaluating investments (Net Present Value - NPV, Internal Rate of Return - IRR) and the capital asset pricing model (CAPM). In this article, the author attempts to define the levels of the no-risk interest rate that occur in practice in the aspect of the thermodynamic nature of capital. A necessary condition for the existence of a no-risk interest rate is the absence of reinvestment risk and the existence of a financial asset free of insolvency risk. The second law of thermodynamics justifies the spontaneous outflow of capital, which increases over time. This is at the same time the nature of risk that manifests itself in the costs of risk. On the other hand, the market awards a bonus for risk that is equal to the statistical costs of risk. Through good management, this equilibrium may be turned into a system that generates profits. Therefore, an incentive is created for actors to play the market game, part of which is the investment process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Belkaoui Riahi A. [2004], Accounting Theory, 5th ed., Thompson, London.
 2. Bernstein P.L. [1997], Przeciw bogom: Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa.
 3. Bielicki M. [1973], Zapomniany świat Sumerów, PIW, Warszawa.
 4. Bliss J.Ch. [1975], Capital Theory and the Distribution of Income, North-Holland Publ., Oxford.
 5. Brealey R.A., Myers S.C. [1996], Principles of Corporate Finance, 5th ed., McGraw-Hill, New York.
 6. Damodaran A. [2005], Estimating Risk Free Rates, Working Paper, Stern School of Business, New York, www.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/riskfree.pdf, 26.11.2005.
 7. Dębski W. [2005], Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Dimson E., Marsh P., Staunton M. [2002], Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns, Princeton University Press, Princeton.
 9. Dobija D. [2003], Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 10. Dobija M. [2003], The Theory of Account Unit and Accounting for Labour [w:] General Accounting Theory: in statu nascendi, red. M. Dobija, AE w Krakowie, Kraków.
 11. Dobija M., Dobija D. [2003], O naturze kapitału, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 17 (73), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 12. Dobija M., Dobija D. [2004], About Nature of Capital [w:] General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, red. M. Dobija, S. Martin, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw.
 13. Dobija M., Kurek В. [2005а], Concepts of Physics in Accounting and the Money-goods Economy; Capital and Labour Issues [w:] General Accounting Theory. Towards Balanced Development, red. M. Dobija, S. Martin, Cracow University of Economics, Cracow.
 14. Dobija M., Kurek B. [2005b], The Nature of Capital and the Money-goods Economy in a Contemporary Energetics Approach, referat przedstawiony na: International Economic Association 14th World Congress, Marrakech, Morocco.
 15. Falkenstein, A. [1964], Keilschriftforschung und die alte Geschichte Vorderasiens, E.J. Brill, Leiden, cyt. za: R. Mattessich [1994], Accounting as a Cultural Force: Past, Present and Future, „European Accounting Review”, vol. 3, nr 2.
 16. Fisher I. [1906], The Nature of Capital and Income, Reprints of Economics Classics, Augustus M. Kelley, New York, reprinted 1965.
 17. Haussig H.W. [1980], Historia kultury bizantyjskiej, PIW, Warszawa.
 18. Hendriksen E.A., van Breda M.F. [2002], Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Hill Ch.W.L. [2003], International Business: Competing in the Global Marketplace, 4th ed., McGraw-Hill, New York.
 20. Ibbotson Associates [2005], Stocks, Bonds, Bills and Inflation, 2005 Yearbook, Chicago.
 21. Ijiri Y. [1975], Theory of Accounting Measurement, American Accounting Association, Sarasota, Florida.
 22. Ijiri Y. [1995], Segment Statements and Informativeness Measures, Managing Capital vs. Managing Resources, „Accounting Horizons”, vol. 9, nr 3.
 23. Jajuga K., Jajuga T. [2000], Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Jarugowa A. [ 1986], Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 25. Jarugowa A., Skowroński J. [1986], Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 26. Klecha T. [2005], Termodynamiczne podejście do modelowania wymiany w ekonomii. Istnienie wartości ekonomicznej empirycznej. Pole wartości empirycznej [w:] Miscellanea Oeconomica. Studia i materiały, red. A. Szplit, nr 2, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Kielce.
 27. Kurek B. [2004], Rachunkowość jako stymulanta rozwoju kultury, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 24(80), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 28. Kurek B. [2005], Analiza wzrostu kapitału w modelu gospodarki Robinsona Crusoe [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 2, z. 7, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 29. Luenberger D .G. [2003], Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 30. Markowitz H.M. [1952], Portfolio Selection, „Journal of Finance”, vol. 7, nr 1.
 31. Mattessich R. [1994], Accounting as a Cultural Force: Past, Present and Future, „European Accounting Review”, vol. 3, nr 2.
 32. Pacioli L. [1494], An Original Translation of the Treatise on Double-entry Book-keeping (by Pietro Crivelli for the Institute of Book-keepers), Harper & Row, NewYork 1924; oryginał: L. Pacioli [1494], Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, Wenecja.
 33. Pilbeam K. [2005], Finance and Financial Markets, 2nd ed., Palgrave Macmillan, New York.
 34. Rose P.S. [1986], Money and Capital Markets. The Financial System in Economy, Business Publ., Plano, Texas.
 35. Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych, Dz.U. 1999, nr 74, poz. 831.
 36. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2002 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych, Dz.U. 2002, nr 208, poz. 1765.
 37. Schmandt-Besserat D. [1979], Reckoning before Writing, „Archeology”, vol. 32, nr 3, cyt. za: R. Mattessich [1994], Accounting as a Cultural Force: Past, Present and Future, „European Accounting Review”, vol. 3, nr 2.
 38. Sopoćko A. [2003], Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 39. Sourdel J., Sourdel D. [1980], Cywilizacja Islamu (VII-XIII w.), PIW, Warszawa.
 40. Sunder S. [2002], Knowing What Others Know: Common Knowledge, Accounting and Capital Markets, „Accounting Horizons”, vol. 16, nr 4.
 41. Sunder S. [2003], Accounting: Labour, Capital and Product Market [w:] General Accounting Theory in statu nascendi, red. M. Dobija, Cracow University of Economics, Kraków.
 42. Sunder S. [2004], Contract Theory and Strategic Management: Balancing Expectations and Actions [w:] General Accounting Theory: Towards Balancing the Society, red. M. Dobija, S. Martin, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa.
 43. Tarczyński W., Mojsiewicz M. [2001], Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
 44. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 45. Wójtowicz P. [2001], Ewolucja paradygmatów rachunkowości na tle historycznym [w:] Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. B. Micherda, AE w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu