BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymczyk-Madej Katarzyna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Informacyjny charakter systemu rachunkowości
The Information Character of the Accounting System
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 752, s. 147-162, bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, System informacyjny, Informacyjna funkcja rachunkowości, Przegląd literatury
Accounting, Information system, Information function of accounting, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono rachunkowość jako system funkcjonujący w jednostkach gospodarczych. Omówiono podsystemy rachunkowości oraz podkreślono funkcję informacyjną będącą nadrzędną funkcją rachunkowości.

This article tackles the issue of the information character of the accounting system. The author presents the results of her analysis of the literature concerning the notion of the accounting information system as well as the features and functions of that system. She describes the course of the information process in financial accounting and management accounting (their functions and interrelationships). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Belkaoui A. [1993], Accounting Theory, The Dryden Press, New York.
 2. Borowiecki R., Kwieciński M. [2003], Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 3. Brzezin W. [1999], Wieloaspektowy charakter rachunkowości [w:] Rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin.
 4. Budziński R. [1999], System informatyczny rachunkowości zarządczej, Rozprawy Studia, t. 306, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 5. Burzym E. [1980], Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 6. Czekaj J. [2000], Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 7. Dobija M. [1997], Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Drumlak U. [2000], System rachunkowości - zagadnienia teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, nr 289.
 9. Drury C. [1995], Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Evanston J.L. [1966], A Statement of Basic Accounting Theory, American Accounting Association, Sarasota.
 11. Flakiewicz W. [1987], Systemy informacyjne przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 12. Forlicz S. [2001], Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H. [1998], Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 14. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. [2004], Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 15. Greniewski H. [1982], Cybernetyka niematematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu - rozwój badań [1996], red. H. Sroka, S. Stanek, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
 17. Jaklik A., Micherda B. [1995], Zasady rachunkowości, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa.
 18. Jaruga A. [1993], Rachunkowość finansowa, RAFiB, Łódź.
 19. Kinserdal A. [1995], Financial Accouting, An International Perspective, Pitman Publ., London.
 20. Kisielnicki J., Sroka H. [2001], Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 21. Kiziukiewicz T. [2002], Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 22. Klimas M. [1998], Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext, Warszawa.
 23. Kołaczyk Z. [1996], Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 24. Krzywda D. [1999], Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 25. Lyons J. [1984], Semantyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Mała encyklopedia rachunkowości [1971], red. S. Skrzywan, PWE, Warszawa 1971.
 27. Mazur M. [1995], Rozwój zastosowań zasobów informacyjnych rachunkowości w systemie zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, nr 168.
 28. Mazur M. [1999], Zarządzanie systemami rachunkowości w środowisku informatycznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, nr 266.
 29. Meigs R.F., Meigs W.B. [1995], Financial Accounting, Mc Graw-Hill Publ., New York.
 30. Messner Z., Bieńkowiski B. [1983], Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 31. Micherda B. [2004], Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 32. Nowak E. [2002], Rachunkowości kurs podstawowy, PWE, Warszawa.
 33. Oleński J. [2001], Ekonomika informacji, PWE, Warszawa.
 34. Organizacja rachunkowości [2000], red. M. Dobija, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 35. Pańkowska M. [2001], Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa.
 36. Perry J.T., Schneider G.P. [1995], Building Accounting Systems: A Transaction Cycle Approach, International Thomson Publ.
 37. Rachunkowość finansowa [1995], red. Z. Luty, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 38. Rachunkowość finansowa [2004], red. K. Sawicki, PWE, Warszawa.
 39. Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem [2001], red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
 40. Rachunkowość zarządcza [1997], red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo i Doradztwo Ekspert, Wrocław.
 41. Rachunkowość - zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości [2002], cz. l, red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo i Doradztwo Ekspert, Wrocław.
 42. Siwoń B. [1977], Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa.
 43. Skrzywan S. [1971], Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 44. Stoner J., Freeman R., Gilbert G. [1998], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 45. System rachunkowości wspomaganej komputerem [1999], red. I. Dziedziczak, J. Stępniewski, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 46. Świerczyński A. [2002], Rachunkowość finansowa i zarządcza jako źródło dla podejmowania decyzji [w:] Zastosowanie informatyki w rachunkowości i finansach, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Gdańsk.
 47. Szychta A.[1996], Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości- studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 48. Teoretyczne podstawy rachunkowości [1988], red. T. Peche, PWE, Warszawa.
 49. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 50. Vaassen E.H.J. [2002], Accounting Information Systems. A Managerial Approach, John Wiley & Sons, New York.
 51. Wierzbicki T. [1981], Systemy informacji gospodarczej, PWE, Warszawa.
 52. Współczesne problemy rachunkowości [1991], red. A. Jaruga, PWE, Warszawa.
 53. Ziemba E. [1996], Kluczowe zagadnienia modelowego standardu informatycznych systemów finansowo-księgowych [w:] Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu - rozwój badań [1998], red. H. Sroka, S. Stanek, Prace Naukowe, AE w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu