BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osikowicz Marcin (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw w aspekcie wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych
Micro-enterprise Accounting in Regard to the Information Requirements of Structural Funds
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 752, s. 163-176, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość finansowa, Rachunkowość małego przedsiębiorstwa, Ewidencja kosztów, Fundusze strukturalne
Financial accounting, Small enterprises accounting, Expenses register, Structural funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono propozycję modelu rachunkowości mikroprzedsiębiorstwa starającego się o dotację inwestycyjną z funduszy strukturalnych. Zwrócono w nim uwagę na: potrzeby ewidencji podatkowej, zasady rachunkowości finansowej i zapotrzebowanie na informację ze strony instytucji mających wpływ na przyznanie dotacji.

In this article, the author proposes an accounting model for micro-enterprises attempting to obtain investment subsidies from structural funds. He reconciles the need to keep tax records and the principal of financial accounting with the need for information on the part of the institution awarding the subsidies.(original abstrct )
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziuba-Burczyk A. [2003], Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.
  2. Fundusze strukturalne. Mechanizmy finansowe EOG, www.funduszeonline.pl, 2005.
  3. Jaruga A., Jaruga-Baranowska M. [2001], Dostosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do możliwości i potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, „Rachunkowość”, nr 10.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U. 2003, nr 152, poz. 1475 z późn. zm.
  5. Starczewska-Krzysztoszek M. [2005], Badanie konkurencyjności sektora MŚP, PKPP Lewiatan, Warszawa.
  6. Sunder S. [1997], Theory of Accounting and Control, South-Western Publ., Cincinnati.
  7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004, nr 54, poz 535 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998, nr 144, poz 930 z późn. zm.
  10. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu