BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Leszek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach sektora komunalnego
Economic and Organisational Aspects of Corporate Governance in the Public Utility Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 753, s. 21-34, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Przedsiębiorstwo komunalne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Corporate governance, Utility plant, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono charakterystykę sektora podmiotów komunalnych. Omówiono wybrane aspekty nadzoru korporacyjnego przedsiębiorstwa sektora komunalnego.

The author presents selected, important issues of corporate governance, with particular focus on the problems of public utility agencies. The author discusses the specific attributes of agencies in this sector, in particular independence and diversity of tasks, stakeholder size, information asymmetries and the specific character of employee incentive systems, contract duration and others. The article also presents the monistic model of corporate governance that various EU Commissions recommend to public Utilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bińczycki B. [2004], Ocena stopnia realizacji funkcji zarządzania personelem w administracji samorządowej, (maszynopis), AE w Krakowie, Kraków.
 2. Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji [2005], red. A. Wojtyna, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 3. Jerzemowska M. [2002], Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 4. Kozioł L. [2005], Mechanizmy i modele nadzoru korporacyjnego [w:] Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, red. E. Skrzypek, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 5. Kraft J., Ravix J.L. [1998], Theories of the Firm [w:] Market and Organization, red. R. Arena, C. Longhi, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.
 6. Laffont J.J., Martimort D. [2002], Theory of Incentives. The Principal-Agent Model, Princeton University Press, Princeton.
 7. Le Grand J. [2003], Motivation, Agency and Public Policy, Oxford Uniwersity Press, Oxford.
 8. Lis K.A., Sterniczuk H. [2005], Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Machaczka K. [2005], Wyzwania w procesach przekształceń strukturalno-własnościowych mienia komunalnego we współczesnym samorządzie gminnym [w:] Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym, red. L. Kozioł, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów.
 10. Oplustil K., Wiórek P. [2004], Aktualne tendencje w europejskim prawie spółek - orzecznictwo ETS i planowane działania prawodawcze, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 5.
 11. Pasieczny J. [2005], Pułapki krótkookresowej racjonalności, „Master of Business Administration”, nr 6 (77).
 12. Senge P. [2002], Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Siemiątkowski T. [2005], Monistyczny model ładu korporacyjnego w spółce europejskiej jako alternatywny system zarządzania i nadzoru w korporacji, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, red. Z. Niewiadomski, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu