BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pudzianowska Dorota
Tytuł
Dyskusja parlamentarna na temat prawa o obywatelstwie we Francji w latach 90. XX w.
Parliamentary Debate on Citizenship Law Reform in France (1990-1993)
Źródło
Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, nr 4, s. 115-138
Słowa kluczowe
Tożsamość narodowa, Obywatelstwo francuskie, Prawo cywilne
National identity, French citizenship, Civil law
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
Celem opracowania jest opis wystąpień posłów podczas debat ogólnych w Zgromadzeniu Narodowym w 1993 r. dotyczących propozycji zmian prawa o obywatelstwie. Autorka rozważa krytykę prawa obywatelstwa przedstawianą w debacie przez posłów prawicy na tle tez prezentowanych przez skrajną prawicę w latach 80. Przedmiotem opracowania jest również analiza funkcjonujących w dyskursie parlamentarnym koncepcji narodu, które autorka analizuje na podstawie wypowiedzi, które formułują określone założenia dotyczące koncepcji narodu zarówno w sposób pośredni, jak i bezposredni.

This paper analyses parliamentary debates at the French National Assembly concerning the nationality law amendment. It begins with short discussion of the specific French concept of nationality and an overview of the main legal provisions of the amendment considered in discussion. The most important topics correlate with those that structured public debate in 1980s. - immigration and national identity. The right-wing parties' line of argumentation reveals similarities with the discourse of Front National in many points. In addition to discussion of ideas of nationhood directly adopted by deputies, the Author also analyses their understanding of nationhood as it transpires through the debate (R. Brubaker's models of civic and ethnic-cultural understanding of nationhood are used as ideal-types). The proponents of restraining access to French citizenship reveal a discernibly more 'ethnic' idea of the body politic. These debates show that reforms of law on nationality are closely linked with the way the concept of belonging to a nation is understood. Various reasons add up to the fact that the debate takes a symbolic twist. Right-wing deputies considered the amendment bill as symbolic endorsement of national identity. On the other hand, it should be observed that the discussion was also influenced by deputies' ideas on immigration, social cohesion and national identity. The paper attempts to relate the subject to debate upon nature and usefulness of the civic/ethnic-cultural categories of nationhood and their correlation with the fundamentals of nationality law (ius soli and ius sanguinis). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baubock R., Transnational citizenship: Membership and rights in international migration, Aldershot 1994.
 2. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1995.
 3. Blanc-Chaléard M.C., Histoire de l'immigration, Paris 2001.
 4. Brubaker R., Citizenship and Nationhood in France and Germany, Harvard University Press 1992.
 5. Brubaker ukończył wspomnianą książkę na początku lat 90., postawił w niej hipotezę, że koszt społeczny Citizenship between De- and Re-Ethnicization, Rüssel Sage Foundation Working Paper no. 204/marzec 2003.
 6. Costa-Lascaux J., De l'immigré au citoyen, Paris 1989.
 7. Courbe P., Le nouveau droit de la nationalité, Dalloz, Paris 1998.
 8. Craig P., Burca De G., EU Law, 2003.
 9. Etre Français aujourd'hui et demain, Documentation Française, Paris 1988.
 10. Fassin D., L'invention française de la discrimination, "Revue Française de Science Politique" vol. 52, nr 4/2002.
 11. Gallou Le J.Y., La préférence nationale: réponse à l'immigration, Albin Michel, Paris 1985.
 12. Griotteray A., Les immigrés - le choc, Pion, Paris 1984.
 13. Guyonnet P., Les élections de 1958 à 2002 w: Institutions et vie politique sous la Ve République, La Documentation Française, Paris 2003, s. 146-147.
 14. Haarscher G., Laickość, Warszawa 2004.
 15. Habermas J., Citoyenneté et identité nationale w: L'intégration républicaine. Essais de théorie politique, Fayard, Paris 1994.
 16. Hochet A., L'immigration dans le débat politique français de 1981 à 1988, "Pouvoirs. Revue Française d'Etudes Constitutionelles et Politiques" no. 47/1988, s.23.
 17. Janis M., Kay R., Bradley A., European Human Rights Law, Oxford University Press, 2000.
 18. Joppke Ch., How immigration is changing citizenship: a comparative view, "Ethnic and Racial Studies" no. 4/1999, s.629 - 652.
 19. Lagarde P., Droit de la nationalité et droit de l'immigration: des rapports ambigus, "Vie sociale" no. 2/1997, s.5-15.
 20. Lagarde P., La nationalité française rétrécie (commentaire critique de la loi du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité), "Revue critique du droit international privé" no. 82 (4)71993, s.544.
 21. Lagarde P., La nationalité française, Dalloz, Paris 1997.
 22. Leca J., cz. l, Une capacité d'intégration défaillante?, "Esprit" no. 102/1985, s.9-21 oraz Questions sur la citoyenneté, "Projet" nr 171-172/1983, s.113-125.
 23. Lefort J.C. (PCF), debaty ZN cz. 2, s.392.
 24. Lochak D., Usages et mésusages d'une notion polémique. La référence à l'identité nationale dans le débat sur la réforme du code de la nationalité 1985 - 1993 w: L'identité politique, red. J.Chevalier, PUF, Paris 1994, s.307 i nast.
 25. Mazeaud P.(RPR), debaty ZN cz. l, s.347 (tłumaczenie autorki).
 26. Michel J.P. (PS), debaty ZN cz. l, s.354-355 (Trente Glorieuses tłumaczy się jako Trzydzieści Złotych Lat obejmujących okres 1945 - 1975).
 27. Perrineau P., Le Front National: une minorité de blocage w: Elections municipales 1989, "Le Figaro/Etudes politiques", kwiecień 1989, s.27-28.
 28. Renan E., Qu'est-ce qu'une nation? w: Oeuvres Complètes (Paris, 1947-61) vol. I, s.887-907.
 29. Schnapper D., La communauté des citoyens. Sur l'idée moderne de nation, Gallimard, Paris 1994.
 30. Soysal Y., Limits of citizenship: Migrants and post-national membership in Europe, University of Chicago Press 1994.
 31. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002.
 32. Taguieff P.A., L'identité nationale: un débat français, "Regards sur l'actualité", marzec - kwiecień 1995.
 33. Touraine A., Face à l'exclusion, "Esprit" no. 169/1991, s.7-13.
 34. Weber E., Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870 - 1914, Stanford University Press, 1976.
 35. Weil P., Qu'est-ce qu'un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Grasset, Paris 2002.
 36. Zubrzycki G., The classical opposition between civic and ethnic models of nationhood: ideology, empirical reality and social-scientific analysis, "Polish Sociological Review" no. 3(139)72002, s.275-295.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-149X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu