BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staśkiewicz Joanna
Tytuł
Handel wyrobami wysoko zaawansowanymi technicznie w krajach OECD
High Tech Trade in OECD Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 2007, nr 12, s. 143-156
Słowa kluczowe
Rozwój technologiczny, Rynek technologii, Transfer technologii, Wysoka technika, Handel
Technological development, Technology market, Technology transfer (TT), High technique, Trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono pojęcie i klasyfikację wyrobów wysokiej techniki. Omówiono tendencje w handlu towarami wysoko zaawansowanymi technicznie w krajach OECD. Zaprezentowano zmiany w strukturze przedmiotowej handlu.

The aim of this paper is the analysis of international technology transfer as high tech foreign trade in OECD countries. In the first part there are presented different classifications of high tech goods. The second part features development and the main trends in the high tech international trade and the last one shows changes in high tech commerce. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Bielak: Ocena postępu technologicznego państw przy zastosowaniu wskaźnika postępu technicznego TAI (Technology Achievement Index). W: Przedsiębiorczość i innowacyjność mafych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2004, s. 528.
  2. J. Bossak, W. Bieńkowski: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna krajów i przedsię biorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. SGH, Warszawa 2004, s. 117.
  3. European Technological Productivity and Competitiveness. Statistics on Science and Tech nology in Europe 2003, s. 134-141.
  4. T. Hatzichronoglou: Revision ofthe High Technology Sector and Product Classification. "STI Working Papers" 1997/2. OECD, Paryż 1997.
  5. International Standard Industrial Classification - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Rodzajów Działalności ONZ.
  6. Nauka i technika w 2003 roku..., s. 144.
  7. G. Niedbalska: Pojęcie i klasyfikacja wyrobów wysokiej techniki. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 10, s. 3-7.
  8. T. Obrębski: Współczesne tendencje w rozwoju techniki i technologii działalności gospodarczej. W: Kierunki postępu technicznego w Polsce na tle zmian trendów światowych. Raporty. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1997, s. 26.
  9. G. Strack: High-Trade, Employment and Value Added in High-Tech Industries & Knowledge-Intensiv Services. Statistics in focus, Theme 9. Science and Technology 2004, No 2, s. 1-4.
  10. A. Zielińska-Głębocka: Konkurencyjność przemyslowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1426-7799
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu