BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzycka Anna M.
Tytuł
Nowe formy dystrybucji w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa
New forms of distribution in the internationalization process of enterprises
Źródło
Marketing i Rynek, 2008, nr 9, s. 9-16
Słowa kluczowe
Kanały dystrybucji, Dystrybucja, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Handel elektroniczny
Distribution channels, Distribution, Enterprise internationalization, e-commerce
Abstrakt
W warunkach postępującej internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw dystrybucja nabiera coraz większego znaczenia w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych. Staje się ona w coraz większym stopniu czynnikiem decydującym o mobilności przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie nowych form dystrybucji, wskazanie możliwości umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu tychże form, prezentacja dotychczasowych badań na ten temat oraz określenie dalszych obszarów badawczych w tym zakresie. Do najważniejszych nowych form dystrybucji w kontekście umiędzynarodowienia firmy należą: handel elektroniczny, dystrybucja wielokanałowa oraz franchising dystrybucyjny. (abstrakt oryginalny)

In the internationalization- and globalization process of enterprises the distribution is more and more important by creating of competitiveness advantage in foreign markets. The distribution is becoming the significant factor, which decides about the mobility of companies. The aim of the article is: presenting the new forms of distribution and the possibilities of internationalization of the enterprises using of these forms, review of what research have been used in this area and to examine future research. The most important new form of distribution in context of internationalization are: electronic commerce, multichannel systems and distribution franchising. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alternative Vertriebswege, T. Tomczak i in. (red.), Thexis, St. Gallen 1999
 2. Ch. Beiz, W. Bussmann i in., Vertriebsszenarien 2005 — Verkaufen im 21. Jahrhundert, Thexis, Carl Ueberreuter, St. Gallen-Wien 2000
 3. P. Bickerton, M. Bickerton, U. Pardesi, Marketing w Internecie, GWP, Gdańsk 2006, s. 221.
 4. J. Bielecki, Komputery osobiste czy osobisty problem, „Rzeczpospolita" 16.02.2007.
 5. W. Chmielarz, Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wyd. Naukowe Wydz. Zarządzania UW, Warszawa 2001, s. 24, 107.
 6. Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod red. Z. Pierścionka i S. Jurek-Stepień, SGH, Warszawa 2006, s. 227-236.
 7. N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 33-56.
 8. P. Drucker, The Economy's Dark Continent, „Fortune" 1962, April. Cyt za: M. Christopher, Strategia zarządzania dystrybucją, Placet, Warszawa 1996, s. 10.
 9. Dystrybucja jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw na przełomie wieków XX i XXI, raport z badań, pod. red. M. Strużyckiego, IRWiK, Warszawa 2001.
 10. Globalization and Small and Medium Enterprises, OECD, Paris 1997.
 11. T. Gołębiowski, M.K. Witek--Hajduk, Stopień internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek" 2007, nr 1.
 12. G. Hamel, CK. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999, s. 170.
 13. Handel elektroniczny w 2005 roku, eGospodarka.pl, www.egospodarka.pl.
 14. http:manager.money.pl/strate-gie/case-study/
 15. K. Iwinska-Knop, Kanały rynku we współczesnej gospodarce, Wyd. UŁ, Łódź 2004.
 16. Ph. Kotler, Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004, s. 30.
 17. J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001, s. 467.
 18. B. Mikołajczyk, Cele i strategie działania polskich przedsiębiorstw w perspektywie roku 2008 — wyniki badań. W: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, praca zbiór, pod red. E. Najlepszego, AE, Poznań 2005, s. 325.
 19. M. Nowakowski. M. Stawicka, M.Witek-Hajduk, Analiza otoczenia zewnętrznego w polskich przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym, niepublikowany raport z badań, SGH, Warszawa 2005.
 20. M. Perlitz, Internationales Management, Lucius & Lucius, Stuttgart 2000, s. 123.
 21. Podstawy marketingu, praca zbiorowa pod red. M. Dołhacz, AFM, Kraków 2007, s. 114-116
 22. K. Przybylska, Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa" 2006, nr 3.
 23. K. Przybyłowski i in., Marketing, Dom Wyd. ABC, Warszawa 1998, s. 410
 24. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003, PARP, Warszawa 2004, s. 54-60, www.parp.gov.pl.
 25. B. Reformat, Strategie dystrybucji przedsiębiorstw na rynku dóbr konsumpcyjnych, AE, Katowice 2003.
 26. B. Rosenbloom, Marketing Channels. A Management View, Dryden Press 1999, s. 533.
 27. „Rzeczpospolita" 06.02.2007 oraz 08.05.2007. Franczyza — pomysł na własny biznes, dodatek do gazety „Rzeczpospolita", 31.08.2007.
 28. M. Schoegel, Mehrkanalsysteme in der Distribution, Dissertation. St. Gallen 1997
 29. H. Simon, Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, PWN, Warszawa 1999, s. 111-132.
 30. C.M.P. Sousa, Export Performance Measurement: An Evaluation of the Empirical Research in the Literature, ..Academy of Marketing Science Review" 2004, No. 9, www.amsreview.org/articles/ /sousa09-2004.pdf.
 31. Z. Spyra, Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 20.
 32. V. Terpstra, International Marketing, Dryden Press, 1983, s. 320.
 33. J. Witkowska, Z. Wysokińska, Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej, Wyd. UŁ, Łódź 2006, s. 81-82.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu