BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Maciej
Tytuł
Determinanty rozwoju innowacji produktowych w marketingu B2B
The determinants of product innovations development in marketing B2B
Źródło
Marketing i Rynek, 2008, nr 9, s. 17-22
Słowa kluczowe
Rynek instytucjonalny, Marketing produktu, Innowacje w produkcji, Produkt
Business to Business (B2B), Product marketing, Innovations in production, Product
Abstrakt
W marketingu partnerskim na rynku B2B coraz większe znaczenie odgrywa dostarczanie klientom innowacji produktowych, pozwalających klientom instytucjonalnym poprawić ich pozycję konkurencyjną poprzez zwiększenie efektywności realizowanych procesów. Wyniki przeprowadzonych badań w naszym kraju wskazują, iż najczęściej źródłami pomysłów innowacji produktowych na tym rynku są: wyspecyfikowane wymagania klientów, analiza konkurencji, pracownicy firmy, a także obserwacje trendów podczas targów i wystaw. Firmy działające na rynku B2B, przystępując do procesu rozwoju innowacji produktowych, najczęściej kierują się takimi przesłankami, jak: wzrost sprzedaży, obniżanie kosztów dla klientów poszerzanie portfela produktowego, wzrost udziału w rynku, doskonalenie jakości technicznej wyrobów, doskonalenie technologii wytwarzania, przywództwo w zakresie nowych rozwiązań, a także zmniejszenie szkodliwości produktów dla środowiska. (abstrakt oryginalny)

In relationship marketing on market B2B the more and more larger meaning plays delivering the customers of product innovations which permit the institutional customers to improve their competitive position through enlargement the efficiency of realized processes. The results of research in our country show, that the most often sources of ideas of product innovations on this market are specified the customers' requirement the analysis of competition, workers of companies, and also the observations of trends during the fair and the exhibitions. The enterprises which are operating on market B2B approaching to process of development of product innovations in most cases are concentrating on the growth of sale, reducing the costs for customers, product portfolio enlargement, improvement the technical quality, the improvement of production technology, the leadership in range of new solution, and the decrease the harmfulness of products for environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M.J. Beker, Companion Encyclopedia of Marketing, Routledge, London 1995, s. 468.
  2. M. Chistopher, A. Payne, D. Ballantyne, Relationship Marketinc — Creating Stakeholder Value, Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford, 2004, s. 20.
  3. R.E. Cole, From Continuous Improvement to Continuous Innovation, „Total Quality Management" 2002, No. 8.
  4. M.Garver, Best Practices in Identify Customer-Driven Improvement Opportunities, „Industrial Marketing Manageme 2003, Vol. 32.
  5. U. Jiittner, J. Godsell, M.G. Christopher, Demand Chain Alignment Competence— Delivering Valué through Product Life Cycle Management, „Industrial Marketing Management" 2006, No. 9.
  6. Leksykon, podstawowych pojęć z zakresu jakości wyrobu, praca zbiór, pod red. J. Szymczak, Uniwersytet Łódzki, 1988, s. 22.
  7. Product Development — Meeting the Challenge of the Design-Marketing Interface, M. Brace, W.G. Biemans (ed.), J. Willey & Sons, New York 1995.
  8. R.J. Thomas, New Product Development, J. Willey & Sons, 1993, s. 155.
  9. F.R. Wyder, J.F. Tanner, Business Marketing — Connecting Strategy, Relationships, and Learning, McGraw Hill, New York 2006, s. 234.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu