BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nakonieczna-Kisiel Halina, Chmurzyńska Marta
Tytuł
Emigracje mieszkańców województwa zachodniopomorskiego
Emigration of Zachodniopomorskie Voivodeship Inhabitants
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 2007, nr 12, s. 83-92
Słowa kluczowe
Emigracja, Socjologia migracji, Migracja, Migracja ludności
Emigration, Sociology of migration, Migration, Population migration
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Przedstawione w artykule badania potwierdziły relatywnie duże zainteresowanie młodych Polaków pracą zarobkowa za granicą. Skala tego zjawiska wzrosła wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Skłonność do emigracji jest jednak zróżnicowana w zależności od płci, stanu rodzinnego, znajomości języków obcych, a przede wszystkim od wcześniejszych wyjazdów zarobkowych za granicę. Mimo istniejących ograniczeń, przed 2004 rokiem najwięcej Polaków wyjeżdżało do państw europejskich, to po ich zniesieniu wyjazdy te zintensyfikowały się głównie do Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

In the article presented research , which prove large interested of Polish young people in work abroad. Scale of this phenomenon increased after Polish accession to the European Union. Tendency to emigration is different depending on gender, marital status, knowledge of foreign languages and above all previous economic migration. In spite of existing restrictions before 2004 most of Polish emigrants went to European countries.(MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Chmurzyńska: Zjawisko migracji w Polsce. Szczecin 2005 (maszynopis pracy magisterskiej).
  2. E. Grzegorzewska-Mischka: Społeczne uwarunkowania zagranicznych migracji obywateli polskich (1989-1992). Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej nr 510. Gdańsk 1994.
  3. Migracje zagraniczne ludności 202. GUS, Warszawa 2003.
  4. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2002 w woj. zachodniopomorskim. Urząd Statystyczny, Szczecin 2004.
  5. J. Oczko: Migracyjne efekty integracji Polski z Unią Europejską. Polska - Unia Europejska. "Rynek Pracy" 2002, nr 4.
  6. Polityka 2005, nr 30, s. 35.
  7. R. Stefańska: Swoboda migracji w szczelnych granicach? "Polityka Społeczna" 2004, nr 1.
  8. A. Szymaniak: Sekwencja liberalizacji rynku pracy UE w kontekście prognozowanych migracji ekonomicznych z Polski. "Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1426-7799
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu