BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Góra-Michniewicz Aleksandra
Tytuł
Wpływ korporacji transnarodowych na zmiany w sektorze usług bankowych w Polsce
The Influence of Transnational Corporations on the Changes in the Bank Service Sector in Poland.
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2008, nr 3, s. 67-82, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Korporacje, Inwestycje bezpośrednie, Sektor bankowy, Konkurencja, Inwestycje zagraniczne
Corporation, Direct investments, Banking sector, Competition, Foreign investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono wpływ działalności korporacji transnarodowych (KTN) na gospodarkę światową, działalność KTN w Polsce i ich wpływ na polski sektor bankowy. Przedstawiono także wpływ konkurencji na działalność sektora bankowego w Polsce.

One of the consequences of the systemic changes made in the Polish economy in the nineties has been the entrance and development of activities of foreign companies, particularly the transnational corporations (TNCs). In the beginning, the rapid growth of its involvement was associated with the progress of transformation, opening and stabilization of the Polish economy and then with the integration of the European Union. During several years the TNCs have become the important subject of the Polish economy. In its international expansion TNCs use different forms of engagement to occupy and reinforce its position in particular sectors and economies. The scale and means of engagement of TNCs could be evaluated under the influence of various factors. Among diverse and altering means of expansion, particular significance for corporations and economies that guest them is associated with direct foreign investments. Internationalization processes of bank sectors and the influence on other sectors lead to radical transformation in bank services. Under their influence the demand for the certain services has changed and the new means of the access to international financial markets and transfrontier service are created. The reinforced inflow of Foreign Direct Investments (FDIs) to the bank sector indicates that Poland is attractive country for TNCs. The opening of the frontiers and accession of Poland to OECD, NATO and EU, enlarged the access of foreign investors to the Polish markets and intensified the following in the direction assigned by word bank trends. Nowadays, the Polish economy needs FDIs in order to cope with competition on global market. The inflow of FDIs to the bank sector increases rapidly, however, in spite of big competition on the market banks with predomination of Polish capital function as well as banks with the foreign one. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojna J., Inwestycje Zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 2006.
 2. Information Economy http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068.
 3. Kisiel-Łowczyc A. B. (red.), Współczesna gospodarka światowa, Gdańsk 2000.
 4. Kornik D., Innowacyjne usługi banku, PWN, Warszawa 2006.
 5. Koźmiński A.K., Yip G.S., Strategies for Central and Extern Europe, MacMillan Business, London 2000.
 6. Rekordowa wartość inwestycji zagranicznych w 2006 r. http://www.paiz.gov.pl/nowosci/?id_news=1280&lang_id=2.
 7. Solarz J.K., Bankowość międzynarodowa, Twigger SA, Warszawa 2004.
 8. Szelągowska A., Kapitał zagraniczny w polskich bankach, Poltext, Warszawa 2004.
 9. Wpływ kapitału zagranicznego na polski sektor bankowy http://konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Stawicka-WrocLaw.pdf
 10. Zorska A., Korporacje międzynarodowe w Polsce, Difin, Warszawa 2002.
 11. Zorska A., Ku globalizacja? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu