BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matkowska Marzena
Tytuł
Uwagi w kwestii funkcjonowania polskiego rynku walutowego
Remarks on Functioning the Polish Currency Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 2007, nr 12, s. 71-82
Słowa kluczowe
Rynek walutowy, Polityka dewizowa, Rynek międzybankowy, Rynek instrumentów pochodnych
Foreign Exchange (FX), Foreign-exchange policy, Interbank market, Derivatives market
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zawarto analizę funkcjonowania polskiego rynku walutowego. Autor podjął próbę udzielenia odpowiedzi na pytania: czy jest to już rynek w pełni dojrzały, działający zgodnie z zasadami światowego rynku walutowego i czy poszczególne segmenty polskiego rynku walutowego funkcjonują sprawnie i pełnią swoje funkcje. Pierwszą część artykułu poświęcono uwarunkowaniom rozwoju i funkcjonowania rynku walutowego w Polsce, to jest przede wszystkim zmianom zachodzącym w polityce kursowej i dewizowej. W drugiej części poddano analizie organizację i zasady funkcjonowania rynku walutowego i jego poszczególnych segmentów. Omówiono także rynek walutowy instrumentów pochodnych.

The aim of this article is to analyse how the Polish currency market functions and the processes of adjustment which have been taking place an this market, being influeced by the transformation into the market economy, fully integrated with the world economy. The first part of the article has been dedicated to the functioning conditions and the development of the currency market in Poland, and most of all to the changes taking place in foreign exchange and currency rate policy. The second part of the article presents an analysis of organization of Polish traditional foreign exchange market and its individual segments. The last part of the paper presents an analysis of functioning foreign exchange derivatives market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Bilski: Polski system walutowy. Ocena skuteczności działania. "Bank i Kredyt" 1999, nr 12.
 2. E. Chrabonszczewska, K. Kalicki: Teoria i polityka kursu walutowego. Warszawa 1996, s. 151 i in.
 3. E. Chrabonszczewska, L. Oręziak: Międzynarodowerynki finansowe. Warszawa, s. 195.
 4. J. Dudziński, J. Narękiewicz: Podstawy handlu zagranicznego. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2002, s. 91.
 5. DzU 1998, nr 160, poz. 1063.
 6. http://www.gpw.pl.
 7. http://www.nbp.pl.
 8. K. Jajuga: Problemy dalszego rozwoju publicznego rynku instrumentów pochodnych w Polsce. "Rynek Terminowy" 2001, nr 2.
 9. E. Pietrzak: Dzielenie swobody. "Rzeczpospolita" 1998, nr 228.
 10. E. Pietrzak: Internacjonalizacja systemu finansowego w Polsce w latach 1990-2004. "Bank i Kredyt" 2004, nr 5.
 11. E. Pietrzak: Międzynarodowe operacje walutowe. Warszawa 1992, s. 34.
 12. A. Słojewska: Złoty bardziej rynkowy. "Rzeczpospolita" 1999, nr 109.
 13. A. Słojewska: Złoty całkiem wolny. "Rzeczpospolita" 2000, nr 87.
 14. B. Sokołowska: Polityka kursowa. W: Zagraniczna polityka gospodarcza i handel zagraniczny. Raport IKiCHZ. Warszawa 2000, s. 143.
 15. Triennial Central Bank Survey on Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity, http://www.bis.org, s. 1, 12.
 16. H. Walentynowicz: Rynek terminowy na WGT zamiera. "Rynki Terminowe" 2001, nr 2.
 17. H. Walentynowicz, T. Rulka, J. Zabłocki: Polski rynek walutowy okiem indywidualnego inwestora. "Rynek Terminowy" 2001, nr 3.
 18. Wyniki badań obrotów w kwietniu 2004 r. na krajowym rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych, http://www.nbp.pl, s. 1.
 19. J. Zając: Polski rynek walutowy w praktyce. K.E. Liber, Warszawa 2000, s. 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1426-7799
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu