BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knap Renata
Tytuł
Zasoby naturalne jako czynnik możliwości produkcyjnych światowego rybołówstwa
Natural Resources as a Factor Influencing Production Capacity of the World Fisheries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 2007, nr 12, s. 41-55
Słowa kluczowe
Zasoby naturalne, Rybołówstwo, Gospodarka morska
Natural resources, Fishery, Maritime economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę stanu żywych zasobów morza jako czynnika wielkości i struktury produkcji światowego rybołówstwa w latach 1950-2004 oraz omawia możliwości i kierunków rozwoju tej dziedziny gospodarki światowej. Przedstawia istotę i specyfikę naturalnych zasobów rybołówstwa oraz metody i wyniki oceny wielkości tych zasobów. Przedmiotem rozważań zawartych w opracowaniu jest także wpływ zmian stanu zasobów na poziom i strukturę produkcji oraz perspektywę rozwoju światowego rybołówstwa.

The aim of this article is the analysis of the world's fishery resources as a factor influencing global production trends in 1950-2004 and their prospects. In the first part, nature and features of the fishery resources were described. Then, methods and results of the fishery resources estimation were presented. In the last part, changes of the world fishery stocks and their impact on trends, structure and development capabilities of the world fisheries production were analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D.L. Alverson, K. Dunlop: Status of World Marinę Fish Stocks. Fisheries Research Institute. School of Fisheries, University of Washington, Seattle, Washington 1998,s.24.
 2. T. Bartkowski: Ochrona zasobów przyrody i zagospodarowanie środowiska geograficznego. PWN, Warszawa-Poznań 1976, s. 25-27.
 3. C. Brugere, N. Ridler: Global Aquaculture Outlook in the Next Decades. An Analysis of National Aquaculture Production Forecasts to 2030. FAO Fisheries Circular No 1001. FAO, Rome 2004, s. 22.
 4. Capture Fisheries Resources, http://www.oceanatlas.org.
 5. D.W. Evans: Status and Trends Reporting in Fisheries. A Review of Progress and Approaches to Reporting the State of World Fisheries. FAO Fisheries Circular No 907. FAO, Rome 2001, s. 46.
 6. FAO On-line Glossary, http://www.fao.org/fi/glossary
 7. S.M. Garcia: Defining Fishery Stocks, http://www.oceansatlas.com/.
 8. S.M. Garcia, I. De Leiva Moreno: Global Overwiew of Marine Fisheries. w: Responsible Fisheries in the Marine Ecosystem. Red. M. Sinclair, G. Valdimarsson. FAO & CABI Publishing 2003, s. 1.
 9. S.M. Garcia, I. de Leiva Moreno, R. Grainger: Global Trends in the State of Marine Fisheries Resources 1974-2004. W: Review of the State of World Marine Fishery Resources. FAO Fisheries Technical Paper No 457. FAO, Rome 2005, s. 10.
 10. L. Garibaldi, J.F. Caddy: Depleted Marine Resources. An Approach to Quantification Based on the FAO Capture Datababase. FAO, Rome 2004, s. 1.
 11. J.A. Gulland: The Fish Resources of the Ocean. FAO Fisheries Technical Paper No 97. FAO, Rome 1970.
 12. Handbook of National Accounting. Integrated Environmental and Economic Accounting for Fisheries. Final draft circulated for information prior to official editing, http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaf.
 13. http://www.infor.cl
 14. D.M. Johnston: The International Law of Fisheries. Yale University Press, New Haven 1965, s. 359.
 15. K. Kelleher: Discards in the Worlds Marine Fisheries. An Update. FAO Fisheries Technical Paper No 470. FAO, Rome 2005.
 16. P. Lujala: Classification of Natural Resources. ECPR Joint Session of Workshop, Edinburgh 2003, s. 6-7.
 17. A. Niegolewski: Ekonomiczne podstawy rozwoju gospodarki rybnej. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979, s. 31.
 18. F. Ottolenghi, C. Silvestri, P. Giordano, A. Lowatelli, M.B. New: Capture-Based Aquaculture. The Fattening of Eels, Groupers, Tunas and Yellowtails. FAO, Rome 2004.
 19. Podstawy ekonomii. Red. R. Milewski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 19-20.
 20. Z. Polański: Zasoby naturalne jako czynnik wzrostu gospodarczego (na przykładzie rybołówstwa morskiego). Studia i Materiały seria E, nr 23. Morski Instytut Rybacki, Gdynia 1973, s. 17-21.
 21. Review of the State of World Fisheries Resources. "FAO Fisheries Circular". FAO, Rome (za odpowiednie lata).
 22. Review of the State of World Fishery Resources: Marine Resources. FAO Fisheries Circular No 920. FAO, Rome 1997, s. 9-10.
 23. J. Risvand: Natural Resources Classification and Principles of Optimal Use. Collaboration and Partnership in Forestry, Valdivia 2002, s. 2.
 24. A. Straburzyński: Uprawnienia państw nadbrzeżnych w dziedzinie eksploatacji zasobów morza. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1980, s. 62-64.
 25. The State of World Fisheries and Aquaculture 2004. FAO, Rome 2005, s. 35.
 26. J.T. Swing: What Future for the Oceans? "Foreign Affairs" 2003, Vol. 85, No 5, s. 140.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1426-7799
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu