BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojnowska Agnieszka
Tytuł
Procedura kalkulacji kosztów w rachunku kosztów działań opartym na czasie
The process of costs calculation according to the concept of time-driven activity based costing
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2008, nr 2, s. 5-16, bibliogr. 6 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów działań, Rachunek kosztów, Zasoby materialne, Koszty
Activity Based Costing (ABC), Cost accounting, Tangible assets, Costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano uzupełnione i usystematyzowane informacje o procesie obliczania kosztu obiektu kosztowego według koncepcji rachunku kosztów działań opartym na czasie – Time-Driven Activty Based Costing, która stanowi unowocześnienie standardowej koncepcji rachunku kosztów działań – Activity Based Costing (ABC). Omówiono przykład rozliczenia kosztów w dziale handlowym dla trzech obiektów kosztowych według koncepcji rachunku kosztów działań opartym na czasie, wskazując również na cechy tego sposobu kalkulacji kosztów. Część tych cech wynika przede wszystkim z zastosowania formuł czasowych, będących integralną częścią struktury modelu, pozostałe są konsekwencją innego sposobu postępowania w procesie kalkulacji w porównaniu ze standardową wersją rachunku kosztów działań. (abstrakt oryginalny)

The article presents was complete and systematized information about the process of cost calculation of the cost object according to the concept of time-driven activity based costing which is an improved version of a standard concept of activity based costing. The author shows an example of cost calculation in a commercial department for three costs objects according to the concept of time-driven activity based costing and indicates all the features of this method of costs calculation. Some of these features result mainly from the application of time equations - which are an integral part of a structure of the model while others are the consequence of another way of acting in a calculating process in comparison with thea standard version of activity based costing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BOJNOWSKA A., Rachunek kosztów działań oparty na czasie - unowocześnienie standardowej wersji rachunku kosztów działań. Raport PRE XX/2007.
  2. BOJNOWSKA A., Rachunek kosztów działań w zarządzaniu obiektami kosztowymi w banku, rozprawa doktorska, Raport PRE nr 5/2007.
  3. BRUGGEMAN W., MOREELS K., Time-Driven Activity Costing. A new Paradigm in Cost Management, 5/2003, http://www.bimac.be/pdf/bm_eng_may03.pdf, s. 9-12, 31.05.2005.
  4. KAPLAN R.S., ANDERSON S.R., Drive Growth With Customer Profitability Management, 6/2003, s. 5, http://www.acornsys.com/company/whitepapers/WP_TimeDrivenABC.pdf, 31.05.2005.
  5. KAPLAN R.S., ANDERSON S.R., Time-Driven Activity-Based Costing, 11/2003 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=485443, s. 5-7, 31.05.2005.
  6. KAPLAN R.S., Activity-Based Costing: Modified Approach, 6/2001, http://www.acornsys.com/company/whitepapers/WP_ABCModApproach.pdf, s. 1, 31.05.2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu