BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gurgul Henryk, Mestel Roland, Syrek Robert
Tytuł
Polish Stock Market and some foreign markets - dependence analysis by copulas
Polski rynek akcji a wybrane rynki zagraniczne - analiza zależności za pomocą kopul
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2008, nr 2, s. 17-35, bibliogr. 25 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Akcje, Międzynarodowe rynki finansowe, Analiza giełdowa, Prognozowanie stóp zysku akcji, Transakcje giełdowe, Wolumen obrotu
Shares, International financial markets, Stock exchange analysis, Forecasting the return rate of shares, Stock exchange dealings, Trading volume
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze finansowej zajmowano się w znacznie mniejszym stopniu związkami między wielkością obrotów, stopami zwrotu i ich wariancją warunkową w przypadku rynków „wschodzących” niż w przypadku rozwiniętych rynków kapitałowych. Obserwuje się, że mimo nieistotnej lub słabej korelacji między różnymi rynkami finansowymi, dochodzi na nich do niekiedy bardzo poważnych kryzysów dokładnie w tym samym czasie. Można stąd wysnuć hipotezę, że prawdopodobnie zależności w tzw. ogonach rozkładów stóp zwrotu, zwłaszcza w lewym ogonie (ang. left tail) są znacznie silniejsze niż można by wnioskować z wartości globalnych współczynników korelacji. W ostatnich latach coraz powszechniej stosuje się więc alternatywne miary, uwzględniające strukturę zależności między zmiennymi finansowymi, przede wszystkim kopule. Stosując teorię kopul, autorzy tej pracy wykazali związek pomiędzy wielkościami stóp zwrotu oraz ich zmiennością (ang. volatility) a wielkościami obrotów na rynku krajowym. Poza ustaleniem związków między obrotami, stopami zwrotu i ich zmiennością na rynku krajowym wykazano także związek stóp zwrotu, ich zmienności i wielkości obrotów na rynkach zagranicznych z tymi samymi wielkościami z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (indeks WIG). Wykazano, że stopy zwrotu i ich zmienność na austriackim, a szczególnie niemieckim rynku akcji mają wpływ na wielkość obrotów na GPW w Warszawie. Brak takiego wpływu ze strony stóp zwrotu indeksu DJIA może być wytłumaczony tym, że zmiany tego indeksu poprzedzają zmiany indeksów europejskich. Przyszłe badania powinny się skupić na stabilności w czasie istniejących związków przez wykorzystanie dłuższych szeregów czasowych, z uwzględnieniem najnowszych danych oraz bardziej zaawansowanej techniki łączącej kopule oraz modele przełącznikowe typu Markowa. (abstrakt oryginalny)

In the financial literature there is much less evidence of a contemporaneous or dynamic (causal) relationship between trading volume and stock returns and return volatility from the emerging stock markets than from the developed capital markets. It has been observed that market crashes and financial crises often happen in different countries during about the same time period, even if the dependency measured by correlation is very low between these markets. Researchers have raised the question of different dependence structure between markets with the same (pairwise) correlations. These dependence structures could increase or decrease the diversification benefit compared to the normal distribution assumption. Applying copulas (which reflect dependence structure) the authors examined whether trading volume, stock return and return volatility are pairwise dependent. It results from our investigations that there exists also a close pairwise relationship between these variables on WSE and between Polish stock returns and the returns of foreign stock market indexes. A similar significant relationship concerns trading volumes. In addition, stock returns (returns volatility) of the Austrian and especially of the German stock market influence Polish trading volume. The lack of significant DJIA impact on the trading volume on WSE on the same day is probably caused by the fact that changes of DJIA lead changes on the European stock markets. Future investigations should be concerned with the stability over time of the relations between domestic and foreign stock market variables taking into account more recent data and more advanced technique based on copulas models with Markov regime switching mechanism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ARIEL R., High stock returns before holidays: Existence and evidence on possible causes, Journal of Finance, 1990, Vol. 45, 1611-1626.
 2. BOUYE E., DURRLEMAN V., NiKEGHBALl A., RiBOULET G., RONCALLI T., Copulas for finance -A reading guide and some applications, Groupe de Recherche Operationnelle, Credit Lyonnais, Working Paper, 2000.
 3. CHAREMZA W., DEADMAN D., New directions in econometric practice, 2nd ed. Edward Elgar, Cheltenham 1997.
 4. CHORDIA T., SWAMINATHAN B., Trading volume and cross-autocorrelations in stock returns. Journal of Finance, 2000, Vol. 55, 913-935.- ,
 5. CLARK P., A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices, Econometrica, 1973, Vol.41, 135-155.
 6. COPELAND T.E., A model of asset trading under the assumption of sequential information arrival, Journal of Finance, 1976, Vol. 31, 1149-1168.
 7. EMBRECHTS P., LINDSKOG F., MCNEIL A.J., Modelling Dependence with Copulas and Applications to Risk Management, [in:] Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance, S. Rachev (ed.), Elsevier, Chapter 8, 2003, 329-384.
 8. EMBRECHTS P., MCNEIL A.J., STRAUMANN D., Correlation and dependency in risk management: properties and pitfalls, [in:] Risk Management: Value at Risk and Beyond, M.A.H. Dempster (ed.), Cambrige Univeristy Press, Cambrige 2002.
 9. FRECH K., Stock returns and the weekend effect, Journal of Financial Economics, 1980, Vol. 8, 55-59.
 10. FREES E.W., VALDEZ E.A., Understanding relationships using copulas, North American Actuarial Journal, 1998, Vol. 2, 1-25.
 11. GALLANT R., ROSSI P., TAUCHEN G., Stock prices and volume, Review of Financial Studies, 1992, Vol. 5, 199-242.
 12. GRANGER C.W.J., Investigating causal relations by econometric models and cross - spectral methods, Econometrica, 1969, Vol. 37, 424-438.
 13. GURGUL H., MESTEL R., SCHLEICHER C, Stock Market Reactions to Dividend Announcements: Empirical Evidence from the Austrian Stock, Financial Markets and Portfolio Management, 2003, Vol. 17, No. 3, 332-350.
 14. GURGUL H., MAJDOSZ P., MESTEL R., On the Empirical Linkages between Slock Prices and Trading Activity on the German Stock Market, [in:] H. Fleuren, D. Hertog, P. Kort (eds.), Operations Research Proceedings, 2004 (Selected Papers), Springer-Verlag, Tilburg 2005, 288-296.
 15. HIEMSTRA C, JONES J., Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price - volume relation, Journal of Finance, 1994, Vol. 49, 1639-1664.
 16. JAIN P., JOH G., The dependence between hourly prices and trading volume, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1988, Vol. 23, 269-283.
 17. JENNINGS R., STARKS L., FELLINGHAM J., An equilibrium model of asset of trading with sequential information arrival. Journal of Finance. 1981, Vol. 36, 143-161.
 18. KARPOFF J.. The relation between price changes and trading volume: A survey, Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1987, Vol. 22, 109-126.
 19. LEE B.-S., Rui O.. The dynamic relationship between stock returns and trading volume: Domestic and cross-country evidence, Journal of Banking and Finance, 2002, Vol. 26, 51-78.
 20. MESTEL R., GURGUL H., ARIMA Modeling of Event Induced Stock Price Reactions in Austria, Central European Journal of Operations Research, Springer-Verlag, 2003, Vol. 11, No. 4, 317-333.
 21. MESTEL R., GURGUL H., SCHLEICHER C, Capital Market Efficiency - An Empirical Analysis of the Dividend Announcement Effect for the Austrian Stock Marke, Operations Research, 2002, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Hong Kong, London, Milan, Paris, Tokyo 2003, 315-320.
 22. NELSEN R., An Introduction to Copulas, Springer-Verlag, New York 1999.
 23. PATTON A., Modelling asymmetric exchange rate dependence, International Economic Review, 2006, 47 (2), 527-556.
 24. ROGALSKI R., The dependence of prices and volume. Review of Econometrics and Statistics, 1978, Vol. 36, 268-274.
 25. SMIRLOCK M., STARKS L., An empirical analysis of the stock price - volume relationship. Journal of Banking and Finance, 1988, Vol. 12, 31-41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu