BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Stanisław
Tytuł
Model ryzyka operacji finansowych firmy na podstawie analizy wrażliwości rozwiązań optymalnych
The Model of Company's Financial Operations Risk, Based on the Optimal Solutions' Sensitivity Analysis
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie preferencji a ryzyko '02, 2002, s. 223-240, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Analiza wrażliwości, Modele podejmowania decyzji, Podejmowanie decyzji finansowych, Ryzyko stopy procentowej, Modele matematyczne, Optymalizacja decyzji
Sensitivity analysis, Decision-making models, Decision making of finance, Interest rate risk, Mathematical models, Decision optimization
Abstrakt
Przedstawiona praca ma charakter metodologiczny. Podjęto w niej próbę zinterpretowania ryzyka operacji podstawowych finansowych firmy, w terminach analizy wrażliwości, stosowanej w teorii sterowania. Zaproponowano wieloetapowy model optymalizacji decyzji, algorytm wyznaczania rozwiązań oraz tzw. bezpośrednią metodę analizy wrażliwości. Na zakończenie podano analityczne formuły wyznaczania charakterystyk wrażliwości optymalnych rozwiązań omawianego zadania względem terminów płatności należności oraz stóp procentowych. Pierwszy z tych parametrów posiada dyskretny, natomiast drugi - ciągły charakter. (fragment z tekstu)

This study is of methodological nature. The attempt was made to interpret the risk of company's basic financial operations in terms of a sensitivity analysis used in control theory. A multi-tier decision making optimization model was proposed together with the algorithm of determining solutions, and the, so called, direct method of sensitivity analysis. Finally, analytical formulas for determining the characteristics of optimal solutions sensitivities of a given task were given with relation to the liabilities' maturity dates and interest rates. The former parameter is of discrete nature whereas the latter displays continuity. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu