BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuchta Dorota, Ryńca Radosław
Tytuł
Zrównoważona karta działania w przedsiębiorstwie - studium przypadku
Balanced Scorecard and Balanced Scorecard for processes and activities - case study of a car dealer
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2008, nr 2, s. 75-86, bibliogr. 4 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Badania operacyjne, Metody badania pracy, Efektywność, Pomiar efektywności
Balanced Scorecard (BSC), Operations research, Workresearch methods, Effectiveness, Efficiency measurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono studium przypadku wykorzystania zrównoważonej karty działania (ZKD). ZKD byłaby budowana dla tych procesów i działań, których koszt wyliczony za pomocą metody rachunku kosztów działań jest wysoki. ZKD byłaby także narzędziem wspierającym poprawę efektywności procesów i działań zachodzących w przedsiębiorstwie. W związku z tym, że procesy i działania powinny być oceniane według różnych kryteriów – na przykład z perspektywy finansowej, klienta, pracownika - wydaje się, że przeniesienie idei BSC na poziom procesów i działań byłby przydatnym rozwiązaniem. ZKD pozwalałaby ocenić, w jakim stopniu realizowane są działania usprawniające w przedsiębiorstwie oraz jakie działania należy podjąć, aby usprawnić poszczególne procesy. W artykule przedstawiono ZKD dla przedsiębiorstwa usługowego z branży samochodowej. Opracowana ZKD mogłaby być także wykorzystana w przedsiębiorstwie produkcyjnym, jak i organizacji non-profit. (abstrakt oryginalny)

The article presents a case study of balanced scorecard for processes and activities in car dealer company. This method (ZKD) could be cascaded not on the functional structure of the organization but on processes and activities. ZKD may help solve problems with flexibility. It could be used for expensive processes and activities. It can also help improve the competitiveness of the company. The article also presents the processes and activities which were identified in the company and can be used in building ZKD in other similar firms. Once model ZKD is used in the firm as a tool which helps to improve effectiveness of processes and activities in the company. The article presents ZKD for a servicecompany but it can be also used in a manufacturing firms or nonprofit organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. HORVATH & Partner, Metody kaskadowania Zrównoważonej Karty Wyników, Balanced Scorecard umsetzen, Schaffer-Poeschel Verlag Stuttgart, 2001 [w:] Controlling i rachunkowość zarządcza, nr 2 i 3 i 4 /2003.
  2. KAPLAN R.S., NORTON D.P., Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. PWN, Warszawa 2001.
  3. KUCHTA D., RYNCA R., Zrównoważona karta działania - połączenie rachunku kosztów działań i zarządzania kosztami działań ze zrównoważoną kartą wyników. Badania Operacyjne i Decyzje, 2006, nr 1. s. 85-103.
  4. MILLER J., PNIEWSKI K., POLAKOWSKI M., Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu