BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strahl Danuta, Markowska Małgorzata
Tytuł
Miejsce polskich regionów w europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na poziom GOW
The Position of Polish Regions in European Regional Space with Regard to the Level of Knowledge Based Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 3 (1203), s. 15-34, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Euroregiony, Gospodarka regionalna, Rozwój regionalny, Innowacyjność gospodarki
Knowledge-based economy, Euroregions, Regional economy, Regional development, Innovation economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba pomiaru GOW (gospodarki opartej na wiedzy) na szczeblu regionalnym z wykorzystaniem elementów metodologii Banku Światowego oraz identyfikacja poziomu GOW w regionach Polski na szczeblu NUTS-2 na tle europejskiej przestrzeni regionalnej. Otrzymane wyniki analizy wskazują, że pozycja polskich regionów ze względu na poziom GOW w sektorze usług oraz w sektorze przemysłu na tle regionów europejskich jest słaba.

The article presents the proposal of analytical procedure aimed at quantification of knowledge based economy (KBE) level, in the sector of industry and services, in regional dimension. Additionally, the article identifies the position of Polish NUTS-2 level regions in European regional space regarding KBE level, considering the following factors: share of the employed tertiary education graduates in the overall number of population aged 25-64, share of population participating in continuous education in the overall population number aged 25-64, number of patents per 1 million of work force, share of the employed in high and mid-tech industry in the overall number of workers, share of the employed in high and mid-tech industry in the overall number of workers employed in industry sector, share of the employed in knowledge-intensive services in the overall number of workers, share of the employed in knowledge-intensive services in the overall number of workers employed in services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. 2002 European Innovation Scoreboard: EU Regions, European Trend Chart on Innovation, Technical Paper No 3, European Commission, 2002.
 2. 2003 European Innovation Scoreboard: Indicators and Definitions, European Trend Chart on Innovation, Technical Paper No 1, European Commission, 2003a.
 3. 2003 European Innovation Scoreboard: Regional Innovation Performances European Trend Chart on Innovation, Technical Paper No 3, European Commission, 2003b.
 4. Goldberg L, Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększenia konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, Bank Światowy, Region Europy i Azji Centralnej, Departament rozwoju sektora prywatnego i finansowego, The Word Bank, Washington DC 2004.
 5. Hollanders H., European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS), European Trend Chart on Innovation, European Commission, 2006.
 6. Howitt P., On Some Problems in Measuring Knowledge Based Growth, [w:] P. Howitt (red.), The Implications of Knowledge Based Growth for Micro-Economic Policies, University of Calgary Press, Calgary 1996.
 7. Jajuga K., Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych ~ wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 371, AE, Wrocław 1987.
 8. The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 1996.
 9. The Knowledge-Based Economy: A Set of Facts and Figures, OECD, Paris 1999.
 10. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, AE, Wrocław 2006. Knowledge Assessment Methodology 2005, http://info. worIdbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp.
 11. Report of Workshop Enterprise Knowledge: Defining and Measuring Knowledge, NESIS project Deliverable, Informer S.A. D. 1.1.3., 2003.
 12. Social and Economic Development and Regional Politics in Usti Region in Years 2000-2004 (First Election Period of Regional Executive Bodies), red. M. Saśek, Uniwersytet J. E. Purkynego w Usti n/Łabą, Usti n/Łabą 2006.
 13. Social and Economic Development and Regional Politics in Usti Region, red. M. Saśek, Uniwersytet J. E. Purkynego w Usti n/Łabą, Usti n/Łabą 2007.
 14. Strahl D., Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, " Przegląd Statystyczny " 1978 z. 2.
 15. Strahl D., Strukturalna miara rozwoju obiektów hierarchicznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1100, Ekonometria nr 16, AE, Wrocław 2006.
 16. Strahl D., Wykorzystanie strukturalnej miary rozwoju oraz mierników European Innovation Scoreboard do pomiaru innowacyjności regionalnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Ekonometria (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu