BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewska Renata, Viaene Jacques, Jakubowska-Łazęcka Joanna, Kowalik Bogumiła
Tytuł
Strategic Orientation of Tourism in Małopolska Through Regional Products
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 3, s. 49-53, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Analiza regionalna, Produkty regionalne, Strategia rozwoju regionalnego, Rozwój regionalny
Tourism, Regional analysis, Regional product, Regional development strategy, Regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano część badań związanych z unijnym projektem COTOUR w INTERREG HIC (www.cotour.org). W ramach projektu omówiono analizę SOR, która jest narzędziem umożliwiającym prowadzenie efektywnej polityki turystycznej w wymiarze regionalnym . Polityka ta, będąc głównym obszarem zainteresowania projektu COTOUR, jest skoncentrowana na produkcie regionalnym rozumianym jako instrument rozwoju regionu. Pierwszym etapem analizy SOR jest analiza SWOT, a następnym wybór elementów opisanych w ramach SWOT, które są istotne dla celów badań. W przypadku projektu COTOUR zaistniała potrzeba wyboru takich czynników, które wpływają na rozwój turystyki z regionalnego punktu widzenia.

The SOR analysis is a tool which allowing the regional actors and decision makers to establish effective tourism policy [McDonald 1992; Haberberg and Rieple 2001]. The policy which is the main field of interest in the COTOUR project is concentrated on the Regional Product treated as a tool of the region development. First step of the SOR analysis is SWOT analysis. The next step for SOR analysis purpose is the choice of elements described in SWOT analysis features these which are crucial for the research purposes. In case of COTOUR project we needed to choose these ones which had influence on tourism development from the regional product point of view. The paper reports part of research related to the EU INTERREG IIIC COTOUR project (www.cotour.org). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Frambach R. and Nijssen E., 1995: Marketingstrategie. Het schrijven van een strategisch marketingplan. Educative Partners Nederland BV, Houten.
  2. Haberberg A. and Rieple A., 2001: The Strategic Management, of Organisations. Prentice Hall, London.
  3. Henchion M. and Mclntyre B., 1999: The Project 'Regional images and the promotion of quality products and services in the lagging regions of the European Union' (RIPPLE), EU FLAIR Programme (1994-1999).
  4. McDonald M., 1992: Strategic Marketing Planning. Cranfield School of Management. Cogan Page Ltd, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu