BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przekota Grzegorz
Tytuł
Analiza zależności pomiędzy indeksami rynków akcji na giełdzie polskiej i amerykańskiej
Analysis of the relationships between indexes on Polish and American Stock Exchange
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2007, nr 3-4, s. 134-145, bibliogr. 5 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Giełda, Rynek kapitałowy, Indeks giełdowy, Analiza zależności
Stock exchange, Capital market, Stock market indexes, Dependency analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule skonstruowano dwa modele ukazujące wpływ sytuacji na giełdzie amerykańskiej na sytuację na giełdzie polskiej. Do modelowania zależności użyto mechanizmu korekty błędem, szacowanego za pomocą procedury Englea–Grangera. Modele pozwalają na określenie dwóch zależności: długo- i krótkookresowej. Takie ujęcie problemu pozwoliło określić szybkość, z jaką rynek reaguje na odchylenia od długookresowej zależności oraz szybkość, z jaką przenoszone są bieżące informacje. (abstrakt oryginalny)

For research purposes, in order to show relationships between values of American S&P500 index and Polish WIG index, two models have been constructed. Because of the volume of the American Stock Exchange, the analysis should answer the question of “how the situation on American Stock Exchange affects the situation on Polish Stock Exchange”. As a result of different opening hours of these stock exchanges, the models can be described as follows: - model I – influence of opening the American Stock Exchange during closing the Polish Stock Exchange on the same day (S&P500t open ® WIGt close); - model II – influence of closing the American Stock Exchange on opening the Polish Stock Exchange on the next day (S&P500t-1 close ® WIGt open). To show the short-run and long-run relationships, one equation ECM was estimated by using the Engle-Granger procedure. The results allow us to draw two conclusions: 1. The long-run relationship between the stock exchanges is statistically strong and important. It is difficult to disturb the long-run equilibrium. 2. Current changes of the American stock exchange have stronger influence on current changes of Polish exchanges in the long term than the past changes on polish exchange, which indicates very fast flow of current information among markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. CHAREMZA W.W., DEADMAN D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
  2. ENGLE R.F., GRANGER C.W.J., Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, Vol. 55, 1987, s. 251–276.
  3. KUSIDEŁ E., Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, [w:] Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, pod red. B. Sucheckiego, t. 3, Absolwent, Łódź 2000.
  4. OSIŃSKA M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
  5. WELFE A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu