BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydłowski Cezary
Tytuł
Rola audytu wewnętrznego w procesie zarządzania jednostką sektora finansów publicznych na przykładzie urzędu wojewódzkiego w Łodzi
The Role of an Internal Audit in the Process of Finance Sector Entities Management, on the Example of the Łódź Voivodeship Office in Łódź
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 3 (1203), s. 519-529, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse lokalne, Audyt
Local government, Local finance, Audit
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie konkretnego urzędu administracji publicznej roli i funkcji audytu wewnętrznego w procesie zarządzania jednostką sektora finansów publicznych. (fragment artykułu)

In the result of the amendments which were made to the Act of 26 November 1998 on Public Finance, during the EU-Poland negotiations within ''financial control" chapter, an internal audit was established. The support of the management process in organization is the main purpose of an internal audit. In each organization the risk management plays a vital role. This risk can not be completely eliminated but should be identified and played down. Internal audit plays a fundamental role in this process. The reduction of public administration costs can be only achieved by the effective management of the public fund. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M., Organizacja - istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 2. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2004.
 3. Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia "Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych", Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów 2003 nr 3, poz. 14.
 4. Organizacja i koordynacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego, Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, Warszawa 2005.
 5. Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. Kortan, C. H. Beck, Warszawa 1997.
 6. Regulamin organizacyjny Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, załącznik do Zarządzenia nr 36/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 lutego 2002 r. z późn. zm.
 7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, DzU 2006 nr 170, póz. 1217, z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, DzU 2003 nr 15, póz. 148, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005 nr 249, póz. 2104, ze zm.
 10. Zarządzenie nr 6/2007 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.
 11. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich - wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu