BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Offe Claus
Tytuł
Teoria państwa kapitalistycznego a problem formowania polityki publicznej
The Theory of the Capitalist State and the Problem of Policy Formation
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 2 (4), s. 129-146
Słowa kluczowe
Polityka, Interwencjonizm państwa, Kapitalizm, Rola państwa w gospodarce
Politics, Government intervention, Capitalism, States' role in economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie podejmowania przez państwo kapitalistyczne działań o charakterze alokacyjnym i produkcyjnym. W artykule państwo kapitalistyczne zostało zdefiniowane ze względu na jego funkcjonalny związek i zależność od procesu akumulacji. Omówiono w nim cechy alokacyjnego i produkcyjnego trybu działania państwa, jak również wyszczególniono rodzaje aktywności właściwe dla tych dwóch trybów działania. Artykuł analizuje również trzy główne strategie ustanawiania równowagi pomiędzy strukturami podejmowania decyzji a funkcjami państwa na rzecz procesu akumulacji. (fragment oryginalnego streszczenia)

This article analyses difficulties associated with actions undertaken by a capitalist state in the process of allocation and production. It defines the capitalist state in regard of its functional relation and dependency on a process of accumulation. The article discusses the features of an allocative and productive mode of a capitalist state. The author also presents the rules of policy making, pointing the fact, that, the usual concept of state’s activity, as an institution bound to solve the problems, in one-sided and not complete. The article also analyses three main strategies of establishing the balance between the structures of decision-making and state’s functions in regard of an accumulation process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu