BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmidt Katarzyna
Tytuł
Possibilities of Utilization of Straw for Energetic Purposes in the Opinion of Farmers from Lublin Region
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 3, s. 105-113, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja energii, Surowce energetyczne, Energetyka
Energy production, Energy raw materials, Energetics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było oszacowanie skali produkcji słomy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubelskiego, w celu ustalenia bilansu słomy oraz ilości, jaka może być przeznaczona na cele energetyczne. Przeprowadzono analizę porównawczą kosztów produkcji energii ze słomy oraz z innych źródeł. Przedstawiono także opinie użytkowników domów z zainstalowanymi piecami na słomę w porównaniu z opiniami osób stosujących tradycyjne rozwiązania energetyczne. (oryg. streszcz.)

The goal of the present study was estimation of the scale of straw production in Poland and, particularly, in Lublin region, in order to assess a straw balance and determine its amount possible to assign for energetic purposes. Conducted was a comparative analysis of costs of energy production from straw and other carriers. Identified were opinions of users of straw-fed boiler houses compared to the opinions of users of traditional fuels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Harasim A., 1994: Relacja między plonem słomy i ziarna u zbóż. Relation between crop of straw and grains in cereals. Pamiętnik Puławski z. 104, 51-59.
  2. Gradziuk P., 1995: Możliwości energetycznego wykorzystania słomy. Possibilities of energetic utilization of straw. Postępy Nauk Rolniczych, nr 5, 31-39.
  3. Gradziuk P. (red.), 2003: Biopaliwa. Biofuels. Wieś Jutra, Warszawa.
  4. Klepacki B., 1997: Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Economical and productive adaptation of farms to changes of forming conditions. Wyd. SGGW, Warszawa, 1997.
  5. Kozakiewicz J., Nieściór E., 1984: Słoma i sposoby jej użytkowania w gospodarstwach rolniczych. Straw and ways of its utilization in farms. IUNG, Puławy.
  6. Majewski E., Wojtkiewicz M., Zabrzewska W., 1983: Ćwiczenia z organizacji i ekonomiki gospodarstw rolniczych - zbiór danych liczbowych. Exercises from organization and economics of agricultural farms - gathering given numerical. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
  7. Tymiński J., 1997: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2030 roku. Utilization of renewable sources of energy in Poland to 2030 year. IBMER, Warszawa.
  8. Modelling and Decision Support Tools. University of Cambridge. Institute for Manufacturing management policy technology, http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/dstools/represent/forcef.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu