BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Takács-György Katalin
Tytuł
Economic Aspects of Chemical Reduction on Farming - Future Role of Precision Farming
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 3, s. 115-120, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zwalczanie chwastów, Rolnictwo, Produkcja rolna, Rozwój rolnictwa
Weed control, Agriculture, Agricultural production, Agriculture development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na podstawie modelu kalkulacji w zbadano rentowny rozmiar gospodarstwa prowadzącego produkcję roślinną, przekształconą w uprawę precyzyjną (zwalczanie chwastów) w warunkach węgierskich. Wyniki pokazują, że punktem krytycznym jest 205 ha, w przypadku oczekiwanego zwrotu kosztów inwestycyjnych. W tym przypadku rolnictwo precyzyjne oznacza racjonalne zużycie pestycydów. Zastosowanie koncepcji zintegrowanej uprawy roślin w rolnictwie precyzyjnym może pomóc w znalezieniu najbardziej rentownego systemu produkcji roślinnej. (skróc. oryg. streszcz.)

The social need for the decrease in the chemical use of the agriculture and its environmental impacts is growing. The decreased level of chemical use can be resulted by several means from the reduced number and quantity of treatments, the organic production, the sustainable production by integrated chemical plant protection methods to the precision production techniques. The use of these methods will change the whole operation and production system of the farms. With the help of model calculation, the present paper examines the viable size of a crop production farm turned into precision farming (weed management) under Hungarian conditions. The results show that the break-even point is at 205 hectares, in case of which the expected return on investment costs is included as well. In this case precision farming means rational pesticide use. Applying the concepts of integrated crop production to precision farming can help to found the most cost-efficient and economically viable crop production system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Csete L., Székely Cs., Kovács A., Takács-Gyorgy K., 2002: NKFP-4/037/2001. Kutatási tanulmány.
 2. Kis S., 2006: Socio-economic effects of reduction in the use of agro-chemicals. Proceedings of the V. Alps-Adria Scientific Workshop in Cereal Research Communications. Vol. 34, No 1, 2006. Cereal Research Non-Profit Company, Szeged, p. 813-816.
 3. Kis S., Takács-Gyorgy K., 2005: Modeling economic effects of chemical use reduction regarding to multifunctional role of agriculture. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictva i Agrobi- zneszu. Roczniki Naukowe. Tom VII. Annals 6, p. 58-64.
 4. Maxwell B.D., Luschei E.C., 2005: Justification for site-specific weed management based on ecology and economics. Weed Science 53 (2): 221-227.
 5. Neményi M., Milics G., 2006: Nôvényi kártevók helyspecifikus érzékelése infraszenzorral. In: Novényvédó szer használat csôkkentés gazdasági hatásai. Takâcs-Gyôrgy K. (szerk.). Szent István Egyetemi Kiadó, p. 41-46.
 6. 0rum J.E., Jorgensen L.N., Jensen P.K., 2001: Farm economic consequences of a reduced use of pesticides in Danish agriculture OECD Report on Pesticide risk reduction. Copenhagen.
 7. Reisinger P., Lehocky E., Nagy S., Kómüves T., 2004: Database-based precision weed management. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. Sonderheft. Eugen Ulmer GmbH. & Co. Stuttgart. XIX, p. 467-472.
 8. Swinton S.M., 2005: Economics of site-specific weed management. Weed Science 53 (2): p. 259- -263.
 9. Székely Cs., Kovács A., 2006: A precíziós gazdálkodás hatása a nôvényvédelem kôltségeire. In: Novényvédó szer használat csôkkentés gazdasági hatásai. Takácsné Gyôrgy K. (szerk.). Szent István Egyetemi Kiadó, p. 63-70.
 10. Takâcs-Gyôrgy K, 2003: Reduce the chemical use in plant production - How to optimize pests? 14th IFMA Congress. Perth. Proceedings. Part 1, p. 783-791.
 11. Takacs-Gyorgy K.., 1998: An Examination of the Role of Family Farms and Factors Affecting their Standard of Living During the Period of Hungarian Agricultural Transition. In Hungarian Agricultural Engineering, p. 44-46.
 12. Wiles L.J., 2004: Economics of weed management: Principles and practices. Weed Technology 18: p. 1403-1407, Suppl. S.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu