BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franc-Dąbrowska Justyna
Tytuł
Podział zysku a efektywność zaangażowania kapitałów własnych w spółkach akcyjnych przemysłu rolno- spożywczego
Relationship Between Profit Distribution and the Effectiveness of Equity Capital in Join Stock
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1200, s. 161-171, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Spółki akcyjne, Wynik finansowy, Zysk, Dywidenda, Inwestycje własne przedsiębiorstwa
Joint stock companies, Financial performance, Profit, Dividend, Company's own investments
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Jutrzenka S.A., Wawel S.A, Hoop S.A., Kruszwica S.A., Sokołów S.A, Ekodrob S.A., Pepees S.A, Mieszko S.A., Wilbo S.A, Grupa Żywiec S.A., Indykpol S.A., Polmos Lublin S.A, Polmos Białystok S.A., Polski Koncern Mięsny DUDA SA, Strzelec S.A.
, , , , , , , , , , , , , PKM DUDA SA,
Abstrakt
Przedstawiono zagadnienie rozliczania wyniku finansowego i związanego z nim podziału zysku. Przeanalizowano zysk w grupie przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego, notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w latach 2001 – 2004. Opisano wpływ reinwestowania zysku oraz wypłacenia dywidendy na efektywność zaangażowania kapitałów własnych przedsiębiorstwa.

The object of this study was distribution of profit, which still remains a major financial measure. Fifteen companies operating in food processing industry listed on the Warsaw Stock Exchange in 2001-2004 were analyzed here. It was a cause and effect analysis of a comparative-descriptive character. The research hypothesis was positively verified: the effectiveness of equity capital in companies which took the decision about profit distribution was equal or bigger than in companies where the decision was not taken.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Podział wyniku finansowego, „Rachunkowość" - Zamknięcie roku 2005, Warszawa 2005.
 2. Bień W., Realistyczna ocena i podział zysku w warunkach inflacji, www.centrumwiedzy.edu.pl, 2006.
 3. Duraj A.N., Wpływ rezerw na zobowiązania długoterminowe w kształtowaniu polityki dywidendy przez publiczne SA, „Przegląd Organizacji" 2005 nr 6.
 4. Franc J., Struktura kapitału a procesy rozwojowe przedsiębiorstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 5. Franc J., Gospodarowanie wynikiem finansowym w przedsiębiorstwach rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych seria G, T. 92, Z. 2, Warszawa 2006.
 6. Koleśnik K., Wynik finansowy w ujęciu bilansowym oraz podatkowym, Szczecin, „Buchalter” 2006a nr 5.
 7. Koleśnik K., Podział zysku netto w spółkach kapitałowych (cz. I), Szczecin, „Buchalter"2006b nr 12.
 8. Koźma Z., Ożóg M. (red.), Kodeks spółek handlowych - komentarz, ODDK, Gdańsk 2005
 9. McManus I.D, Gwilym O., Payment History, Past Returns and the Perform Dividend Stocks. “Managerial Finance" V. 32,I. 6, Barmarick Publications 2006.
 10. Rybicki P., Analiza finansowa w oparciu o informację dodatkową. Difin, Warszawa 2004.
 11. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 12. Świderska G., Nowe wyzwania dla audytorów, www.macauditor.pl, 2006.
 13. Waślicki T., Problemy związane z ewidencją zaliczek na dywidendę, „Monitor Rachunkowości i Finansów" 2004 nr 3.
 14. Waślicki T., Podział zysku w spółkach kapitałowych, www.przegladpodatkowy.pl, 2006a.
 15. Waślicki T., Podział zysku w spółkach kapitałowych, „Rachunkowość" 2006b nr 6.
 16. Waśniewski T., Gos W., Rachunkowość przedsiębiorstw, FRR, Warszawa 2004.
 17. Zivney T.L., Ledbetter J.H., Hoban Jr. J.P., Enhancing Stock Returns Using Hedged Dividend Capture, „Managerial Finance" V. 32,1. 1. Barmarick Publications 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu