BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Timofiejuk Igor
Tytuł
Wynagrodzenia realne sfery budżetowej w 2007 r.
Real wages of budget sphere in 2007
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 11, s. 35-42
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Sfera budżetowa, Analiza danych statystycznych
Remuneration, Budgetary sphere, Statistical data analysis
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule zanalizowano dynamikę wynagrodzeń nominalnych i realnych sfery budżetowej w 2007 r. Problem miesięcznej dynamiki wynagrodzeń oraz ich komponentów przebadano metodą rg — nieważonej średniej geometrycznej oraz metodą () — uwzględniającą sumę wyrazów szeregu chronologicznego. Otrzymane wyniki pokazały ujemną dynamikę, z wyjątkiem ochrony zdrowia i opieki społecznej, w których wystąpiła dynamika dodatnia ( rg ) i stagnacja () dla deflatora żywność, co oznacza pogorszenie sytuacji w porównaniu z tymi procesami w 2006 r. (abstrakt oryginalny)

In the article the dynamics of nominal and real wages of budget sphere in 2007 has been analyzed. The problem of monthly wages' dynamics and their components were examined by rg method - unweighted geometrical average and by r method - including chronological series sum. Received results showed negative dynamic, except health protection and social welfare, in which the positive dynamic (rg) and stagnation (r ) for food deflator has appeared, what means worsening the situation in the comparison to those processes in 2006. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. I. Timofiejuk (2007), Wynagrodzenia realne w sferze budżetowej w 2006 r., "Wiadomości Statystyczne" nr 9
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu