BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deskiewicz Bartosz
Tytuł
Decyzja w przedmiocie niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości a ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę
The Decision on the Need to Enter a Neighbouring Property in the Light of a Final Decision on Building Permission
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 9, s. 60-67
Słowa kluczowe
Kodeks postępowania administracyjnego, Postępowanie sądowe, Prawo budowlane
Code of Administrative Procedure (CAP), Legal proceedings, Building Code
Abstrakt
Autor artykułu rozważa kwestię możliwości kwestionowania w postępowaniu w przedmiocie niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, uregulowanym w art. 47 prawa budowlanego, ostatecznej decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Celem artykułu jest ustalenie, czy organ administracji publicznej w toku prowadzonego postępowania jest zobowiązany lub uprawniony do badania prawidłowości ostatecznego już rozstrzygnięcia wydanego w innym postępowaniu administracyjnym. Rozważań dotyczących tych kwestii autor dokonuje analizując reguły obowiązujące w demokratycznym państwie prawnym oraz zasady ogólne postępowania administracyjnego. (abstrakt oryginalny)

The author of the article considers the possibility of challenging the final decision on building permission in proceedings regarding the need to enter neighbouring real property, which is governed by article 47 of the construction law. The objective of the article is to establish whether a body of public administration is obliged or authorised during pending proceedings to analyse the correctness of a final settlement issued in other administrative proceedings.The author considers these issues by analysing the applicable rules in a democratic state of law and the general principles of administrative proceedings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Gniewek: Kodeks cywilny Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz do art. 140, Zakamycze, Kraków 2001.
  2. Z. Leoński: Materialne prawo administracyjne, CH. Beck, Warszawa 1998, s. 90.
  3. Z. Niewiadomski: Prawo budowlane. Komentarz do art. 47, CH. Beck, Warszawa 2007.
  4. P Przybysz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu