BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukuła Karol
Tytuł
Z problematyki badań nad strukturą agrarną w Polsce w ujęciu przestrzennym
Research on the Agrarian Structure in Poland in Spatial Grasp
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 4, s. 19-27, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Agraryzm, Struktura agrarna, Użytki rolne
Agrarianism, Agrarian structure, Agricultural land
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokonano przestrzennej analizy czterech struktur: obszarowej, użytków rolnych, klas bonitacyjnych użytków rolnych oraz zasiewów. Obiektami przestrzennymi badania są województwa Polski. Do wyłonienia grup o podobnych strukturach wykorzystano metodę taksonomii struktur. (skróc. oryg. streszcz.)

The paper presents the analisys of four agrarian structures at the level of voivodships in Poland. As a result of the application of the relevant taxonomic procedure groups of voivodships of similar agrarian structures have been obtained. Each group has been shortly characterised. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bożek J., 2005: Struktura zasiewów według metod taksonomicznych, Wiadomości Statystyczne nr 5.
  2. Chomątowski S., Sokołowski A., 1978: Taksonomia struktur, Przegląd Statystyczny nr 2.
  3. Kukuła K., 1973: O pewnych miernikach zmian struktury, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych o/PAN w Krakowie.
  4. Kukuła K., 1975: Przestrzenne badania różnic w strukturze zjawisk społeczno-ekonomicznych, [w:] Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, praca zb. pod red. K. Zająca, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
  5. Kukuła K., 1996: Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
  6. Kukuła K., 2005: Statystyczna analiza struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce, Prace Naukowe AR Wrocław, nr 1070, praca zb. pod red. S. Urbana.
  7. Szemberg A., 1995: Przemiany agrarne w chłopskim rolnictwie (na podstawie sondażu z 1994 r.), Warszawa.
  8. Urban S., 2003: Rola ziemi w rolnictwie zrównoważonym a aktualne jej zasoby w Polsce, Acta Agraria et Silvestria, Wyd. Oddz. PAN, Kraków, ser. Agr. XI Sekcja Ekonomiczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu