BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pięta Paweł
Tytuł
Renty strukturalne jako instrument zmiany struktury agrarnej w Polsce
Farmers' Pensions as an Instrument of Agrarian Structure Changes in Poland
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 4, s. 39-47, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Renta strukturalna, Agraryzm, Struktura agrarna, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Fundusze strukturalne
Structural pension, Agrarianism, Agrarian structure, Rural Development Plan, Structural funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono ocenę realizacji programu rent strukturalnych dla rolników w Polsce w latach 2004-2006, a także przedstawiono założenia programu tych rent w nowym okresie programowania unijnej pomocy na lata 2007-2013. Starano się odpowiedzieć na pytanie: "Czy program rent strukturalnych realizowany w Polsce w latach 2004-2006 przyczynił się do osiągnięcia celów polityki strukturalnej na obszarach wiejskich”.

The aim of the paper is to evaluate realization of the farmers' pensions programme for farmers in the years 2004-2006 in Poland as well as presentation of main directives of the farmers' pensions programme in Poland in the new programming period of the European Union support for the years 2007-2013. There is an attempt to find an answer for a question: Did the structural pensions program realized in Poland the period 2004-2006 contribute to achievement of structural policy goals on rural areas? The idea of farmers' pensions is to encourage farmers to stop agricultural production in pre-retirement age and passing owned farms in a way which will improve an agrarian structure in the country. Taking into account indicators concerning program realization, it can be stated that drawing pensions at pre-retirement age in the case of farmers, an important instrument of the Rural Development Plan 2004-2006, contributed significantly to acceleration of generation exchange of farmers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Leopold A., 1997: Rolnictwo w procesie przemian i rozwoju gospodarki, Wyd. Naukowe PWN Warszawa, 69, 92.
  2. Lichorowicz A., 1996: Problematyka struktur agrarnych w ustawodawstwie wspólnoty europejskiej, Kraków, 10.
  3. Olesiak K., 1984: Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, PWRiL Warszawa, 741.
  4. Przegląd polityki rolnej: Polska, Centrum Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Wyd. Fundacji "Rozwój SGGW", 1995, 44.
  5. Tomkiewicz E., 2002: Funkcje rent strukturalnych w procesie integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską. Acta seria Oeconomia, Scientiarum Polonorum, nr 1-2, Wyd. SGGW, Warszawa, 137-138.
  6. Trawiński K., 2001: Renty strukturalne w rolnictwie. Służba Pracownicza nr 10, 7, http://prawo.lex.pl/czasopisma/slp/renty_s.html.
  7. Wawrzyniak B.M., 2004: Przemiany struktury agrarnej w rolnictwie polskim, Wyd. "Legia" Włocławek, 9.
  8. Dziennik Ustaw (z 2001 r.) nr 52, poz. 539.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu