BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pacześ Joanna
Tytuł
Tendencje zmian zatrudnienia w Polsce w latach 1990-2007
Tendencies of Changes in Employment in Poland during Years 1990-2006.
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2008, nr 3, s. 97-108, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Wielkość zatrudnienia, Produkt krajowy brutto (PKB), Płace realne
Employment, Volume of employment, Gross domestic product (GDP), Real wages
Uwagi
summ.
Abstrakt
Scharakteryzowano zmiany zatrudnienia w Polsce w latach 1990-2007. Zanalizowano wpływ PKB na zatrudnienie. Omówiono zmiany w wynagrodzeniach realnych brutto i wydajności pracy na tle zmian zatrudnienia.

The main objective of this article is to present tendencies in employment in Poland during the period of economic transformation (years 1990-2007). Analysis performed show that in Poland, in the analyzed period, changes in employment did not have homogenous character. We can separate periods of negative changes in employment: years 1990-1993 and 1998-2003 as well as periods of positive changes in employment: years 1994-1997 and 2004-2007. These fluctuations were evoked by different factors however, we can isolate the correlation between the level of employment and the most significant economic categories. Special attention is paid to relationship between employment, GDP, labour productivity and pay. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk A., Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 2. Borkowska S., Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003.
 3. Głąbicka K., Rynek pracy w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2005.
 4. Hybel J., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 5. Karpiński A., Przyszłość rynku pracy w Polsce, Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2006.
 6. Kasperkiewicz W., Kwiatkowski E., Rynek pracy i innowacyjność gospodarki w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, "Folia Oeconomica", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Nr 201, Łódź 2006.
 7. Kaźmierczak Z., Kryńska E., Procesy transformacji systemowej a rynek pracy w latach 1990-1995, "Folia Oeconomica", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Nr 149, Łódź 1999.
 8. Kwiatkowska W., Kwiatkowski E., Stasiak J., Zarychta H., Zatrudnienie i bezrobocie - dynamika, struktura i polityka państwa, Urząd Rady Ministrów, Biuro do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1995.
 9. Kwiatkowska W., Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 10. Kasperkiewicz W., Kwiatkowski E., Rynek pracy i innowacyjność gospodarki w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, "Folia Oeconomica", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Nr 201, Łódź 2006.
 11. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, "Ekonomista", Nr 3, Łódź 2002.
 12. Lipiński J., Orłowski W.M., Wzrost gospodarczy w Polsce. Perspektywa średniookresowa, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 13. Ptaszyńska B., Transformacja systemowa a transformacyjne bezrobocie strukturalne w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006.
 14. Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 15. Ziomek A., Produkt krajowy a bezrobocie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu