BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikorska-Wolak Izabella
Tytuł
Przedsiębiorczość w świadomości społecznej mieszkańców wsi na przykładzie wybranych gmin pogranicza wschodniego w Polsce
Entrepreneurship in the Public Awareness or Rural Inhabitants - Example of the Chosen Communes in the East Borderland of Poland
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 4, s. 71-81, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość lokalna, Przedsiębiorczość, Socjologia przedsiębiorczości, Świadomość społeczna, Wieś
Local entrepreneurship, Entrepreneurship, Sociology of entrepreneurship, Public awareness, Village
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ukazano, jak mieszkańcy wsi pojmują istotę przedsiębiorczości, jakie cechy ich zdaniem charakteryzują osobę przedsiębiorczą, czy sami uważają się za osoby przedsiębiorcze, jak oceniają działania przedsiębiorcze sąsiadów, w czym upatrują bariery rozwoju przedsiębiorczości na wsi, czy w ich opinii władze samorządowe gmin stwarzają klimat do rozwoju przedsiębiorczości. Badania, których wyniki prezentowane są w opracowaniu, zostały przeprowadzone w 2006 r. wśród mieszkańców sześciu gmin wiejskich pogranicza wschodniego.

Because of the multiplication of his phenomenon, entrepreneurship is the object of interest of many scientific disciplines, such as economy, marketing, phraseology, sociology, psychology. In most research approaches it is connected with economic activity, however public awareness of entrepreneurship and its connection with definite human features or groups of human features is rarely regarded. Developing entrepreneurship is particularly necessary in the rural areas. It is the condition of overcoming of many unfavorable occurrences in these regions, e.g. unemployment, deteriorating financial status of village families, claiming approaches. The purpose of this study is to present: how rural citizens understand the essence of entrepreneurship, which features characterize a man of initiative according to them, how they estimate entrepreneurship of their neighbors, how they explain the barriers with developing new activities, if, according to them, the self--government of the communes create good atmosphere for enterprise development. The research of which results are presented in this study were done in 2006 among the inhabitants of six village communes of east borderland in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Buks J., Chmieliński R, Otłowska A., 2006: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju. IERGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Drucker R, 2004: Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość. Wyd. Studio Emka, Warszawa.
  3. Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B. (red.), 2002: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. IRWiR PAN, Warszawa.
  4. Kozielecki J., 1987: Koncepcja transgresyjna człowieka. PWN, Warszawa.
  5. Przychodzeń J., 2000: O humanistyczny wymiar przedsiębiorczości wiejskiej. SGGW, Warszawa.
  6. Rosner A., 2002: Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. IRWiR PAN, Warszawa.
  7. Strużycki M. (red.), 2006: Przedsiębiorczość w teorii i praktyce. SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu