BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skwara Anna
Tytuł
Tendencje zmian na obszarach wiejskich w Polsce
Changes at Rural Areas in Poland
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 4, s. 83-93, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Modernizacja obszarów wiejskich, Wieś, Rozwój społeczno-gospodarczy
Modernisation of the rural area, Village, Social economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono opis i diagnozę przeobrażeń społeczno-ekonomicznych zachodzących na obszarach wiejskich w Polsce po 1989 r., początku transformacji systemowej. Podjęto próbę oceny wpływu procesów demograficznych i społecznych na rozwój tych obszarów. Zmiany i kierunki zachodzących przeobrażeń miały zarówno wpływ stymulujący rozwój (np. sukcesywna poprawa poziomu wykształcenia mieszkańców wsi), ale także go hamujący (takie jak rosnące bezrobocie, migracje mieszkańców itp.). W artykule poszukuje się źródeł i przyczyn społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zachodzących przeobrażeń.

The article includes description and diagnosis of socio-economic changes which took place at rural areas in Poland after 1989 year at the beginning transformation. In the article was made an attempt to evaluate the impact of demographic and social processes for the development of this areas. Changes and directions of transformations had stimulant influence for the development (e.g. successive progress of rural areas inhabitants education) and stonewalling as well (such as growing unemployment, migration processes, ect). In research was made an effort to answer the question, what are the social-economic sources and reasons of transformation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Communication from the European Commission; 2007; Growing Regions, growing Europe, Fourth report on economic and social cohesion, provisional version.
  2. GUS; 2007; Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w Polsce w IV kwartale 2006, Warszawa.
  3. GUS; 2007; Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2006 roku, Warszawa.
  4. GUS; 2006; Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2006; Zakład Wydawnictw Statystycznych; Warszawa.
  5. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 2006; Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku; Warszawa.
  6. KPMG - firma doradcza; 2006; Migracja pracowników - szansa czy zagrożenie - raport.
  7. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; 2007; Ocena postępów Polski w zakresie spójności z Unią Europejską; Warszawa.
  8. Urząd Statystyczny w Olsztynie - Ośrodek Badań Ekonomiczno-Rolniczych i Infrastruktury Wsi; 2006; Charakterystyka obszarów wiejskich w Polsce. Changes at Rural Areas in Poland
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu