BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicka Magdalena
Tytuł
Konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnych instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej
The Consequences of the EU Trade Policy Instruments Implementation in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1173, s. 276-285, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja a globalizacja
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Polityka handlowa, Polityka celna, Cła antydumpingowe, Proces dostosowania
Foreign trade, Trade policy, Customs policy, Antidumping duty, Adjustment process
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Scharakteryzowano proces dostosowania polskiej polityki handlowej do wymogów Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę m.in. na zmiany w systemie celnym (obniżenie stawek celnych, korzystanie z sytemu preferencji GSP - Generalized System of Prefernces); na przyjęciu środków parataryfowych obowiązujących we Wspólnocie (mających na celu ochronę przed nieuczciwym importem poprzez odpowiednie stosowanie środków antydumpingowych i ceł antysubsydyjnych). Omówiono znaczenie ogólnej klauzuli ochronnej oraz systemu kontyngentów ilościowych obowiązujących w imporcie. Przedstawiono warunki eksportu towarów do państw spoza Unii Europejskiej. Wspomniano także o rozporządzeniu w sprawie przeszkód w handlu, które gwarantuje skuteczność przestrzegania istniejących zobowiązań międzynarodowych oraz nienaruszalność podpisanych koncesji.

After Poland's accession to the European Union, the new common law concerning the rules, mechanisms and instruments of foreign trade policy was implemented. Recognition and adaptation to the EU requirements is a challenge not only for Polish enterprises but also for the administration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk M., Umowy celne i handlowe podpisane przez Unię Europejską z krajami trzecimi, [w:] Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, materiały konferencyjne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wyd. AE, Wrocław 2005.
 2. Czermińska M, Wspólna polityka handlowa krajów Unii Europejskiej, [w:] Handel międzynarodowy 2002. Stan i kierunki rozwoju, red. K. Budzowski, S. Wydymus, Wyd. AE, Kraków 2002.
 3. Czernichowski K., Konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej, [w:] Wymiana handlowa Unii Europejskiej z wybranymi regionami świata, red. J. Rymarczyk, J. Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004.
 4. Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2004 r. Raport roczny, red. J. Przystupa, IKCHZ, Warszawa 2005.
 5. Handel międzynarodowy 2002. Stan i kierunki rozwoju, red. K. Budzowski, S. Wydymus, Wyd. AE (Katedra Handlu Zagranicznego), Kraków 2002.
 6. Herma C, Klauzule ochronne - czy utrudniają obecnym kandydatom pierwsze lata członkostwa w UE?, "Wspólnoty Europejskie" 2002 nr 10 (133).
 7. Jeliński B., Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 8. Kaliszuk E., Dumping i ochrona przed dumpingiem GATT i WTO, [w:] Polska w WTO, red. J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa 2002.
 9. Kaliszuk E., Modyfikacja przepisów antysubsydyjnych w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" 2003 nr l (136).
 10. Kaliszuk E., Polska przyjmuje instrumenty wspólnej polityki handlowej - antydumping (II), "Wspólnoty Europejskie" 2004 nr 6 (151).
 11. Kawecka-Wyrzykowska E., Koszty i korzyści wynikające z przyjęcia wspólnej polityki handlowej oraz z wyjścia we wspólny system ekonomicznych stosunków zewnętrznych, [w:] Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Raport z badań, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003.
 12. Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport z badań, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003.
 13. Latoszek E., Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej i jej skutki dla polskiego handlu zagranicznego w warunkach pełnego członkostwa w UE [w:] Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, red. G. Wojtkowska-Łodej, Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 14. Michałek J., Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 15. Pich B., Wzajemne uznawanie wyrobów, usług i kwalifikacji, "Wspólnoty Europejskie" 2002 nr 11 (134).
 16. Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, red. E. Haliżak, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2004.
 17. Polska w Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, t. 2, IKiCHZ, Warszawa 2004.
 18. Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, red. G. Wojtkowska-Łodej, Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 19. Polska w WTO, red. J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska, IKiCHZ, Warszawa 2002.
 20. Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, t. 1-2, materiały konferencyjne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wyd. AE, Wrocław 2005.
 21. Skorulska J., Główne tendencje w wymianie handlowej z krajami Unii Europejskiej, [w:] Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, materiały konferencyjne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1147, Wyd. AE, Wrocław 2005.
 22. Synowiec E., Barkowski S., Konsekwencje przystąpienia do Unii Europejskiej dla polityki handlowej Polski {II), "Wspólnoty Europejskie" 2003 nr 5 (140).
 23. Wymiana handlowa Unii Europejskiej z wybranymi regionami świata, red. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004.
 24. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityki, PWE, Warszawa 2004.
 25. Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2003-2004. Raport roczny, red. J. Kotyński, IKCHZ, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu