BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rymarczyk Jan
Tytuł
Wykorzystanie funduszy polityki strukturalnej Unii Europejskiej na Dolnym Śląsku w pierwszym okresie programowania
The Use of EU Structural Policy Funds in Lower Silesia in the First Programming Period
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1173, s. 286-296, tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja a globalizacja
Słowa kluczowe
Pomoc regionalna UE, Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, Sektorowy Program Operacyjny, Program INTERREG, Program EQUAL
EU regional aid, Structural funds, Cohesion Fund, Sectoral Operational Programme, INTERREG Program, EQUAL Programme
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Abstrakt
Scharakteryzowano wykorzystanie środków unijnych przez Polskę na przykładzie Dolnego Śląska. Omówiono wydatkowanie środków przedakcesyjnych w ramach programów ISPA, Phare i SAPARD. Szczegółowo opisano gospodarowanie środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Finansowego Instrumentu Orientacji Rybołówstwa (działania w ramach siedmiu sektorowych programach operacyjnych - SPO: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw"; "Transport"; "Rozwój zasobów ludzkich"; "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich"; "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb"; "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego" - ZPORR; "Pomoc techniczna") i Funduszu Spójności (działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej). Omówiono inicjatywy Wspólnoty EQUAL oraz INTERREG. Wymieniono bariery i nieprawidłowości w wykorzystywaniu środków pomocowych. Należą do nich m.in. nieprawidłowe wypełnione formularze, uciążliwe procedury składania sprawozdań, nieobiektywność przy podziale środków oraz korupcja.

In the period 2004-2006 Lower Silesia was taking advantage of the finances of the European Community within the confines of preaccession aid. Then the region became the member of this organization. The first group created mainly the funds PHARE, ISPA, SAPARD and so called the Initiatives of European Community (Equal, Interreg). They had to strengthen a balanced development of region but because of their relatively small dimension they didn't bring about significant effects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fundusze Unii Europejskiej dostępne na Dolnym Śląsku. Przewodnik dla potencjalnych beneficjentów, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2005.
  2. Przygotowanie Dolnego Śląska do absorpcji funduszy strukturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (29 stycznia) 2006 (maszynopis).
  3. Wstępny projekt zintegrowanego programu wojewódzkiego (ZPW) na lata 2007-2013 oraz regionalnego programu operacyjnego (RPO) dla województwa dolnośląskiego na latach 2007-2013, Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, 16 stycznia 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu